ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΠΑ.Σ.

Στο Νομό Χανίων λειτουργεί η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που βρίσκεται στον Ταυρωνίτη Κισσάμου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28210 28240-22186

Η ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
Α. Αμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου III.
Β. Εγγραφής στην Β' Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου.
Γ. Εγγραφής στο Γ΄εξάμηνο των ΙΕΚ, αντίστοιχης ειδικότητας .


Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:

α) είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
β) έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων
γ) έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη του Α΄ Κύκλου των ΤΕΕ
δ) είναι κάτοχοι Πτυχίου Α΄ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
ε) έχουν προαχθεί στην Β΄και Γ΄Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων
στ)έχουν απορριφθεί στη Β΄Τάξη των ΕΠΑΛ
ζ)είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
η) έχουν απορριφθεί στην Α΄Τάξη των ΕΠΑ.Σ

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην παρακάτω ιστοσελίδα
http://epas.oaed.gr/


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΣχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία