ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΑ.Λ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.

Στην Α' τάξη εγγράφονται:
    χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
    Οι απόφοιτοι της Α' τάξης συνεχίζουν στη Β' τάξη των ΕΠΑΛ ή μπορούν να εγγραφούν στη Β' τάξη
    των Γενικών Λυκείων

Στη Β΄τάξη εγγράφονται:
    α) οι προαγόμενοι στη Β΄τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου,
    β) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό,
    γ) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.),
        Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α΄κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β΄Κύκλου Τ.Ε.Ε,
        προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

Στη Γ΄τάξη εγγράφονται:
    α) οι προαγόμενοι στη Γ΄τάξη του ΕΠΑ.Λ,
    β) οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας,
    γ) οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα,
    δ) οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα,
    ε) οι κάτοιχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑ.Λ.


Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγούνται με ενδοσχολικές εξετάσεις:

Α.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.
Είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτόβαθμια Εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (με ενδοσχολικές εξετάσεις.

Β.
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παρέχει το δικαίωμα της απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σημείωση: Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ
έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα ανάλογης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους


Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία