ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ > 1ο ΕΠΑ.Λ. > ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Β΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ
Οικοδομικό
Σχέδιο
Σχέδιο Πολιτικού
Μηχανικού
Κτιριακά Έργα 2Θ + 2Ε Αρχιτεκτονικό
Σχέδιο
Δομικά Υλικά Σχέδιο
Συγκοινωνιακών και
Υδραυλικών Έργων
Τοπογραφία 2Θ + 2Ε Τοπογραφικό Σχέδιο
Σχέδιο Δομικών
Έργων με
Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή
Πολεοδομία
Ο Η/Υ στο χώρο των
Δομικών Έργων
Οικοδομική
Οργάνωση Τεχνικών
Έργων
2Θ + 2Ε
ΣΥΝΟΛΟ 18 ΣΥΝΟΛΟ 23

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

Ο απόφοιτος του τομέα Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί ως:
- τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού
- ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών
- εκτιμητής κόστους
- σχεδιαστής
Θα είναι σε θέση επίσης να:
- σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου
- χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου ή περιοχής
-εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής
- εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου
- γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας
- σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια
- πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Πηγή: Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ / 2009 / ΥΠΕΠΘ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του 1oυ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ

<Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία