ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΚΥΚΛΟΙ-ΤΟΜΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑ.Λ.

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

αποβλέπει στον συνδιασμό της Γενικής παιδείας με την Επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:

  • την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών
  • τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους.
  • την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για την συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.


Η
Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά λύκεια και (ΕΠΑ.Λ) και στις Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ)

ΔΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά

Η
φοίτηση στα Ημερήσια ΕΠΑΛ είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ'

Στα
Εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.
Η
φοίτηση είναι τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ'

Το Επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ)

Λειτουργεί στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση από το 2006
και διέπεται από τον
νόμο 3475/2006.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ειδικότητες για τις οποίες απαιτούνται άδειες άσκησης επαγγέλματος
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ


Η δομή του ΕΠΑ.Λ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα
:

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ
Τ
Ε
Χ
Ν
Ο
Λ
Ο
Γ
Ι
Κ
Ο
Σ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Υ
Π
Η
Ρ
Ε
Σ
Ι
Ω
Ν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία