ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ > ΕΠΑ.Λ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ > ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Β΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ
Ηλεκτροτεχνία Ι 3Θ+3Ε Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3Θ+3Ε
Εσωτερικές
Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις
2Θ+3Ε Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρικοί
Αυτοματισμοί- &
Στοιχεία
Ηλεκτρονικής
2Θ+3Ε Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις
3Θ+5Ε
Σχεδίαση Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων με
Η/Υ

Αυτοματισμοί &
Συστήματα
Αυτόματου Ελέγχου
2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ 18 ΣΥΝΟΛΟ 23

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Ο απόφοιτος του τομέα ηλεκτρολογίας θα είναι σε θέση
-να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα,
-να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης,
-να τη συντηρεί, επισκευάζει, βελτιώνει και εκγχυχρονίζει
Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί ώς:
- ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό τους πελατολόγιο
- ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών
- ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών
- δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμός (πχ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα..)
- Ιδιωτικός υπάλληλος - τεχνίτης- ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών
Χωρίς προϋπηρεσία μπορεί να αποκτήσει την άδεια:
-ηλεκτροτεχνίτη (φωτισμού, κίνησης, ανελκυστήρων, σταθμών Υ/Σ)
-βοηθού χειριστή φωτιστικών σωμάτων·
-βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων
-ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων
Με την απόκτηση προϋπηρεσίας μπορεί να αποκτήσει την άδεια:
-ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή)·
-τεχνίτη οργάνων, τροχών, σιγαστήρων, ψυγείων, βαφέα, κλπ)
-μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων
- μοτοσικλετών· τεχνουργού· τεχνήτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων ηλεκτρολόγου χειριστή φωτιστικών σωμάτων

Πηγή: Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ / 2009 / ΥΠΕΠΘ


Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του ηλεκτρολογικού τομέα Χανίων : http://epal-akrot.chan.sch.gr/electrical


Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία