ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕΠ

ΣΕΠ

Hλεκτρονικές εκδόσεις Σ.Ε.Π. http://sep.pi-schools.gr/ekinfo.asp
Ινστιτούτο Εκπ/κού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ι.Ε.Κ.Ε.Π.) http://www.iekep.gr
Eυρετήριο επαγγελμάτων http://sep.pi-schools.gr/bdesk.asp
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού http://www.ekep.gr
Σελίδα Συμβουλευτικής Κύπρου http://www.smiley.cy.net/lefkos
Σελίδα Συμβουλευτικής Κύπρου http://clubs.pathfinder.gr/symbouleftiki
The Careers Gateway http://www. careersoft.co.uk
Futures Careers Guidance http://www.futures-careers.co.uk
The Institute of Careers Guidance http://www.icg-uk.org
Ινστιτούτο εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού http://iekep.gr
Discover http://www.bls.gov/ocohome.htm
Careerware http://www. can.ibm.com/ism/careerware/products/us/multimedhtm
Futures, Choices, Choices The Center for the Study of Tehnology in Counseling and Career Development
Μapping-your-future http://www.mapping-your-future.org
Cando: Disability Careers Network
Course net - Υπηρεσίες σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης http://www.hobsons.com
Nat Association of Careers & Guidance Teachers
Careerkey - Πρόγραμμα συμβουλευτικής http://www.ncsu.edu/careerkey
So you want to get a career http://www.review.com/careers/
Career exploration links http://www.uhs.berkeley.edu/coreerlibrary/links/careerme.htm
ΟΑΕΔ
: www.oaed.gr

Πηγή: Παιδαγωγικό Ιστιντούτο


Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία