ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ > 2ο ΕΠΑ.Λ. > ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Β΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ
Μηχανική-Αντοχή
Υλικών

Στοιχεία
Μηχανών
Μηχανές
Εσωτερικής
Καύσης Ι
2Θ+4Ε
Μηχανές
Εσωτερικής
Καύσης ΙΙ
3Θ+4Ε
Συστήματα
Αυτοκινήτου Ι
3Θ+4Ε
Συστήματα
Αυτοκινήτου ΙΙ
3Θ+4Ε
Ηλεκτρικό
Σύστημα
Αυτοκινήτου
3 (Θ+Ε)
Τεχνολογία
Ελέγχων και
Διαγνώσεων
6(Θ+Ε)
ΣΥΝΟΛΟ 18 ΣΥΝΟΛΟ 23

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:
- έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
- έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτων επαγγελματικές άδειες:- μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- ηλεκτροτενίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσασερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

- στους οργανισμούς ΔΕΚΟ
- Δημόσιες υπηρεσίες
- σε συνεργεία επισκεύής αυτοκινήτων
- οχημάτων
- σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
- σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
- σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Πηγή: Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ / 2009 / ΥΠΕΠΘ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία