ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ > 1ο ΕΠΑ.Λ. > ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ
Γεωπονία &
Ανάπτυξη

Διαμόρφωση
Τοπίου
3Θ + 2 Ε
Εισαγωγή στη
Γεωργική
Παραγωγή
2Θ+4Ε Αρδευτικά
δίκτυα
1Θ + 2 Ε
Περιβάλλον και
Γεωργία
2Θ+1Ε
Μηχανήματα
και Εργαλεία
Φυτοτεχνικών
Έργων
2Θ + 2 Ε
Εισαγωγή στην
Τεχνολογία
Τροφίμων
2Θ+3Ε Ανθοκηπευτικές
καλλιέργειες
2Θ + 2 Ε
Εισαγωγή στη
Γεωργική
Οικονομία
Φυτά
Κηποτεχνίας
2Θ + 1 Ε


Εφαρμογές Η/Υ -
Σχεδιασμός
2Θ + 2 Ε
ΣΥΝΟΛΟ 18 ΣΥΝΟΛΟ 23

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • -να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.α.)
 • -να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
 • -να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες
 • -να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία- να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης
 • -να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, pvc, πολυαιθυλενίου)
 • -να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης
 • -να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
 • -να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου
 • -να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά- ηλεκτρονικά)
 • -να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου
 • -να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης
 • -να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλία (καλλιεργητές, ψαλίδα, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς και εργαλεία χειρός ) για φυτοτεχνικά έργα
 • -να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου
 • -να χειρίζεται τον εξοπλισμό μίας επιχείρησης φυτοτεχνιών έργων ή ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμού
 • -να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και διακίνησης αγαθών
 • -να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση
 • -να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
 • -να αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας
 • -να γνωρίζει κα να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της γεωργικής


Πηγή: Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ / 2009 / ΥΠΕΠΘ


Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία