ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΕΠΑ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ.

Γενικά για τις ΕΠΑ.Σ.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ.είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
χωρίς εξετάσεις οι μαθητές που προάγονται στην Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων όσοι έχουν προαχθεί στην Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
Στην Β΄ Τάξη εγγράφονται:
οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ημέρες από 5 ώρες κάθε μέρα (25 ώρες/εβδομάδα).

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ


Στους απόφοιτους του ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 6 του Ν.2009/1992.
ΕΠΑ.Σ. Χανίων ( http://www.epas-chanion.gr/)

ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1602/12-8-2008 με τις εξής ειδικότητες:

1. ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
2. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
7. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ? ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
8. ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
9. ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
10. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
11. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
12.ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ορίζεται σε 10 για την Α' και Β' τάξη κάθε ειδικότητας. Οι εγγραφές την περίοδο 2008-2009 σε όλες τις ειδικότητες ήταν 235 περίπου μαθητές.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. μπορούν να συνεχίσουν στα Ι.Ε.Κ.


Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ Τάξεων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ)
ΠΔ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ.
(ΦΕΚ 82/τ.Α/08-05-08

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑ.Σ

Αριθ. Πρωτ. 84835 /Γ2/15-07-2009/ΥΠΕΠΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Αποφασίζουμε:
Α. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, των ειδικοτήτων
1. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
2. Συντήρησης έργων τέχνης - Αποκατάστασης
3. Επιπλοποιίας
4. Κεραμικής - Πηλοπλαστικής
5. Αργυροχρυσοχοΐας
6. Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ, στις παρακάτω κατ΄ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες
1.Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
2.Συντήρησης έργων τέχνης και Αποκατάστασης
3.Επιπλοποιίας 4.Κεραμικής - Πηλοπλαστικής
5.Αργυροχρυσοχοΐας
6.Ψηφιδογραφίας Υαλογραφίας

Β. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε, του Τομέα Κατασκευών, των ειδικοτήτων
1.Σχεδιαστών τεχνικών έργων με χρήση Η/Υ
2.Κτιριακών Έργων
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ,
στην ειδικότητα Κτιριακών Έργων.

Γ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε, του Τομέα Κλωστοϋφαντουργίας - Ένδυσης, της ειδικότητας Υφάσματος/ Ένδυσης
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ
,
στην ειδικότητα Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Δ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε, του Τομέα Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ,
στην ειδικότητα Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

Ε.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε, του Ηλεκτρολογικού Τομέα, της ειδικότητας
1.Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
2.Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ, στις παρακάτω κατ΄ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες
1.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
2.Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΣΤ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε, του Μηχανολογικού Τομέα, των ειδικοτήτων
1.Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων
2.Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
3.Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
4.Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5.Αμαξωμάτων
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ, στις παρακάτω κατ΄ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες
1.Αμαξωμάτων
2.Εργαλειομηχανών CNC
3.Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων
4.Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5.Αμαξωμάτων

Ζ.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, των ειδικοτήτων
1.Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2.Επιχειρηματικής Γεωργίας
3.Τεχνολογίας Τροφίμων και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
4.Περιβάλλοντος και Αργοτουρισμού
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ. και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικότητες
1.Φυτοτεχνικών ΕπιχειρήσεωνΑρχιτεκτονική Τοπίου
2.Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
3.Ζωοτεχνίας
4.Αγροτικών Μηχανημάτων
5.ΑμπελουργίαςΟινοτεχνίας
6.Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
7.Δεντροκομίας
8.ΓαλακτοκομίαςΤυροκομίας

Η.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε, του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, των ειδικοτήτων
1.Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
2.Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
3.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
4.Βοηθών Φαρμακείων
5.Βοηθών Νοσηλευτών
6.Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων (Συμπτυγμένη ειδικότητα)
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ΄ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες
1.Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
2.Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
3.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
4.Βοηθών Φαρμακείων
5.Νοσηλευτικής (Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
6.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Φαρμακείων

Θ.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Αισθητικής Κομμωτικής, των ειδικοτήτων
1.Αισθητικής Τέχνης
2.Κομμωτικής Τέχνης
μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ΄ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες
1.Αισθητικής Τέχνης
2.Κομμωτικής Τέχνης

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΣχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία