Μεταφράσεις των αρχαίων της Β' Γυμνασίου

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

 

 

Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση των μεταφράσεων της σελίδας για εκπαιδευτικούς και μόνο σκοπούς.

Δεν επιτρέπεται η η αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου του ιστοχώρου,
ιδιαίτερα η εμπορική εκμετάλλευση, χωρίς άδεια.

Καλή είναι η αντιγραφή, αλλά να γίνεται με την ελάχιστη αξιοπρέπεια, αναφέροντας τουλάχιστον τον δημιουργό!

 

 

Για αναλυτική επεξεργασία των ενοτήτων και ασκήσεις λεξιλογικές, γραμματικές και συντακτικές ακολούθησε τους παρακάτω δεσμούς:

B1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 Β10 Β11 Β12 Β13 Β14 Β15 Β16 Β17 Β18


 

1η Ενότητα, Πατρική δικαιοσύνη

2η Ενότητα, Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

3η Ενότητα, Το χρέος του ιστορικού

4η Ενότητα, Οι Σεληνίτες

5η Ενότητα, Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών

6η Ενότητα, Η ευθύνη για την παιδεία των νέων

7η Ενότητα, Ένας στοργικός ηγέτης

8η Ενότητα, Η γένεση της θρησκείας και της δικαιοσύνης

9η Ενότητα, Η Καλλιπάτειρα

10η Ενότητα, Ένας δύσκολος αντίπαλος

11η Ενότητα, Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου

12η Ενότητα, Τα φαινόμενα απατούν

13η Ενότητα, Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής

14η Ενότητα, Απρόσκλητοι βοηθοί

15η Ενότητα, Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

16η Ενότητα, Μεγαλόψυχη στάση

17η Ενότητα, Το πάθημα των ερωδιών

18η Ενότητα, Τα μειονεκτήματα του γραπτού λόγου σε σχέση με τον προφορικό

Το αρχαίο κείμενο όλων των ενοτήτων