Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1909

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 16/01/1909: Παύση Σαραπούλ Αρσενίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 2. 18/01/1909: Χειροτονία Βόλσκ Δοσιθέου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 3. 24/01/1909: Κοίμηση Ουγγροβλαχίας Ιωσήφ. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 4. 31/01/1909: Κοίμηση Πελαγωνείας Ιωακείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 5. 05/02/1909: Κοίμηση Γκόρης Πέτρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 6. 05/02/1909: Εκλογή Ουγγροβλαχίας Αθανασίου (από Ριμνίκου). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 7. 05/02/1909: Εκλογή Μολδαβίας Ποιμένος (από Κάτω Δουνάβεως). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 8. 07/02/1909: Εκλογή Πελαγωνείας Βασιλείου (από Αγχιάλου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 9. 10/02/1909: Κοίμηση Τιβεριάδος Μελετίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 10. Φεβρουάριος 1909: Κοίμηση π. Μεσημβρίας Γενναδίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 11. 11/02/1909: Κοίμηση π. Αμασείας Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. 12/02/1909: Κοίμηση π. Σαρατώβου Ιωάννου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 13. 22/02/1909: Χειροτονία Γιαμβούργου Θεοφάνους. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 14. 1909: Ίδρυση Βικαριάτου Ρυμπίνσκ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 15. 27/02/1909: Εκλογή Ρυμπίνσκ Ευσεβίου (από Ούγκλιτς). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 16. 27/02/1909: Εκλογή Μπάλτας Αμβροσίου (από Κρεμένετς). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 27/02/1909: Εκλογή Κρεμένετς Νίκωνος (από Μπάλτας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 18. 05/03/1909: Κοίμηση Πέτρας Νικηφόρου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 19. 15/03/1909: Χειροτονία Ούγκλιτς Ιωσήφ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 20. 22/03/1909: Εκλογή Ριμνίκου Γενναδίου (από Μπακάου). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 21. 22/03/1909: Εκλογή Κάτω Δουνάβεως Νήφωνος (από Πλοεστίου). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 22. 12/04/1909: Χειροτονία Σαραπούλ Μεθοδίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 23. 16/04/1909: Κοίμηση π. Σουχούμης Αρσενίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 24. 24/04/1909: Κοίμηση Σβορνικίου Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 25. 01/05/1909: Παραίτηση Γιακουτίας Μακαρίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 26. 01/05/1909: Εκλογή Γιακουτίας Ιννοκεντίου (από Αλάσκας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 27. 04/05/1909: Κοίμηση Κυζίκου Αθανασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 28. 06/05/1909: Προαγωγή Επισκόπου Κάτω Νοβγορόδου Ναζαρίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 29. 06/05/1909: Προαγωγή Επισκόπου Κούρσκ Πιτιρίμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 30. 07/05/1909: Κοίμηση Πιτεστίου Μελχισεδέκ. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 31. 12/05/1909: Εκλογή Κυζίκου Γρηγορίου (από Σερρών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 32. 12/05/1909: Εκλογή Αγχιάλου Κωνσταντίνου (από Γάνου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 33. 14/05/1909: Εκλογή Γάνου Σεραφείμ (από Σισανίου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 34. 17/05/1909: Χειροτονία Σερρών Αθανασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 35. 21/05/1909: Χειροτονία Πλοεστίου Θεοδοσίου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 36. 22/05/1909: Παύση Αμούρ Βλαδιμήρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 37. 22/05/1909: Εκλογή Αμούρ Ευγενίου (από Σουμύ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 38. 24/05/1909: Χειροτονία Μπακάου Νικοδήμου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 39. 29/05/1909: Παύση Μπαλάχνας Ευθυμίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 40. 30/05/1909: Εκλογή Σισανίου Ιεροθέου (από Παραμυθίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 30/05/1909: Εκλογή Παραμυθίας Νεοφύτου (από Βάρνης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 42. 31/05/1909: Χειροτονία Ζαχουμίου Ράσκας Κυρίλλου. [Εκκλησία του Μαυροβουνίου].

 43. 05/07/1909: Κοίμηση π. Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 44. 09/07/1909: Παύση Χίου Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 45. 09/07/1909: Εκλογή Χίου Ιερωνύμου (από Καλλιουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 46. 14/07/1909: Εκλογή Καλλιουπόλεως Παναρέτου (από Ελευθερουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 47. 16/07/1909: Εκλογή Ελευθερουπόλεως Γερμανού (από Πρεσπών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 16/07/1909: Κοίμηση π. Σινά Πορφυρίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 49. 21/07/1909: Εκλογή Πρεσπών Ιωακείμ (από Ερυθρών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 50. 26/07/1909: Χειροτονία Σουμύ Βασιλείου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 51. 01/08/1909: Εκλογή Κασίρας Ευδοκίμου (από Βολοκολάμσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 52. 16/08/1909: Κοίμηση Σερρών Αθανασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 53. 25/08/1909: Εκλογή Σερρών Αποστόλου (από Βερροίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 54. 26/08/1909: Κοίμηση π. Δεβρών Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 55. 27/08/1909: Εκλογή Βερροίας Λουκά (από Δρυϊνουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 56. 27/08/1909: Εκλογή Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου (από Βελεγράδων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 57. 05/09/1909: Κοίμηση Θηβών Ιερωνύμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 58. 13/09/1909: Χειροτονία Βελεγράδων Καλλινίκου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 59. 14/09/1909: Χειροτονία Βολοκολάμσκ Θεοδώρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 60. 17/09/1909: Παύση Μετρών Ιωακείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 61. 19/09/1909: Κοίμηση π. Βιννίτσης Κλήμεντος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 62. 22/09/1909: Παύση Ροδοπόλεως Λεοντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 63. 22/09/1909: Προαγωγή Ι.Ε. Μετρών σε Μητρόπολη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 64. 27/09/1909: Χειροτονία Μετρών Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 65. 27/09/1909: Χειροτονία Μπαλάχνας Γενναδίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 66. 04/10/1909: Χειροτονία Ροδοπόλεως Κυρίλλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 67. 12/10/1909: Εκλογή Κωνσταντίας Μελετίου (από Γαλατσίου). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 68. 15/11/1909: Χειροτονία Αλάσκας Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 69. 20/11/1909: Ίδρυση Ι.Μ. Μέμφιδος. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 70. 21/11/1909: Εκλογή Μέμφιδος Νεκταρίου (από π. Χαλεπίου). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 71. 29/11/1909: Χειροτονία Κωνσταντίας Ιωάννου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 72. 07/12/1909: Εκλογή Ιβηρίας (Καρταλίνης) Ιννοκεντίου (από Ταμπώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 73. 07/12/1909: Προαγωγή Επισκόπου Ιβηρίας (Καρταλίνης) Ιννοκεντίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 74. 09/12/1909: Εκλογή Βελίκι Ουστιούνγκ Αλεξίου (από π. Βελίκι Ουστιούνγκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 75. 17/12/1909: Ίδρυση Βικαριάτου Βέλσκ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 76. 21/12/1909: Χειροτονία Στάριτσας Αλυπίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 77. 30/12/1909: Ίδρυση Βικαριάτου Ισμαήλ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 78. 30/12/1909: Ίδρυση Βικαριάτου Τσερκάσσι. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 79. 30/12/1909: Εκλογή Ταμπώβου Κυρίλλου (από Γκντώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.