Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1940

Ημερολόγιο συμβάντων

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.

Έδρα Μόσχα.

α) Βικάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Δημητρώβου Σέργιος. 29-10-1933.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Σέργιος. 25-02-1901.
  Έδρα Μόσχα.

Επίσκοποι

 1. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Παλλάδιος. 14-12-1930.
  Έδρα Καλλίνιν.

 2. Ο Τούλας και Οντοέβου Αλέξιος. 20-05-1935. (Εκλογή 31-10-1940, από π. Ιβανόβου).
  Έδρα Τούλα.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου (χηρεύει).
  Έδρα Καλούγα.

 4. Ο Σμολένσκ και Βιασμά (χηρεύει).
  Έδρα Σμολένσκ.

 5. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου (χηρεύει).
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 6. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου (χηρεύει).
  Έδρα Ριαζάν.

 7. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας (χηρεύει).
  Έδρα Βλαδίμη.

 8. Ο Ιβανόβου (χηρεύει).
  Έδρα Ιβάνοβο.

 9. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς (χηρεύει).
  Έδρα Κοστρομά.

 10. Ο Γκόρκι και Αρζαμά (χηρεύει).
  Έδρα Γκόρκι.

 11. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ (χηρεύει).
  Έδρα Μπριάνσκ.

Βικάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ρυμπίνσκ Ιωαννίκιος. 01-10-1931.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυρόβου (χηρεύει).
  Έδρα Κυρόβ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης (χηρεύει).
  Έδρα Αρχάγγελος.

 3. Ο Βόλογδα και Τότμας (χηρεύει).
  Έδρα Βόλογδα.

 4. Ο Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς (χηρεύει).
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ Αλέξιος. 28-04-1913.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας (χηρεύει).
  Έδρα Νόβγκοροντ.

 2. Ο Πσκώβου και Τοροπέτς (χηρεύει).
  Έδρα Πσκώβ.

 3. Ο Μποροβίτσι (χηρεύει).
  Έδρα Μποροβίτσι.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου (χηρεύει).
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Βορονέζ και Ζαντόνσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Βορονέζ.

 3. Ο Πένζας και Σαράνσκ (χηρεύει).
  Έδρα Πένζα.

 4. Ο Ορέλ και Μτσένσκ (χηρεύει).
  Έδρα Ορέλ.

 5. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ (χηρεύει).
  Έδρα Ταμπώβ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αστραχανίου και Τσαρέβου (χηρεύει).
  Έδρα Άστραχαν.

 2. Ο Σαρατώβου και Πετρώβου (χηρεύει).
  Έδρα Σαράτωβ.

 3. Ο Ουλιανώβου (χηρεύει).
  Έδρα Ουλιανώβσκ.

 4. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν (χηρεύει).
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 5. Ο Καζάν (χηρεύει).
  Έδρα Καζάν.

 6. Ο Στάλινγκραδ (χηρεύει).
  Έδρα Στάλινγκραδ (Βολγογκράδ).

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

 2. Ο Σταυρουπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Σταυρούπολη.

 3. Ο Ροστόβου και Ταϊγανίου (χηρεύει).
  Έδρα Ροστώβ.

 4. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ταϊγανίου Ιωσήφ.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Βικάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ταϊγανίου Ιωσήφ. 27-11-1932.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ροστόβου.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσκαλώβου (χηρεύει).
  Έδρα Τσκαλώβ (Ορενμπούργκ).

 2. Ο Σβερδλόβου και Ιρμπίτσκης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 3. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας (χηρεύει)
  Έδρα Ιζέφσκ.

 4. Ο Μολοτώβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Πέρμη (Μολότοφ).

 5. Ο Ουφάς και Δαβλεκανώβου (χηρεύει).
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

 Επίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης (χηρεύει).
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Όμσκ και Παυλουπόλεως (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Όμσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά (χηρεύει).
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Κρασνογιάρσκ (χηρεύει).
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολυνίας και Λούτσκ Νικόλαος. 07-04-1922. (Εκλογή 1940, από Πετερχώβου).
  Έδρα Λούτσκ.

 2. Ο Ροβνό και Κρεμένετς Αλέξιος. 03-09-1922.
  Έδρα Ροβνό.
  Σημείωση: Ο Αρχιεπίσκοπος Ροβνό Αλέξιος εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ρωσίας από την Εκκλησία της Πολωνίας.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερνιγόβου και Κόζελετς Στέφανος. 26-08-1926.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 2. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Δαμασκηνός. 22-08-1940.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 3. Ο Κιέβου και Γαλικίας (χηρεύει).
  Έδρα Κίεβο.

 4. Ο Οδησσού και Χερσώνος (χηρεύει).
  Έδρα Οδησσός.

 5. Ο Βιννίτσης και Ποδόλσκ (χηρεύει).
  Έδρα Βίννιτσα.

 6. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει).
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 7. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Συμφερόπολη.

 8. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει).
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 9. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου (χηρεύει).
  Έδρα Χάρκοβο.

 10. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας (χηρεύει).
  Έδρα Πολτάβα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κάμενετς Κασίρας Αντώνιος. 25-02-1923.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Κάμενετς Κασίρας Αντώνιος
  εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ρωσίας από την Εκκλησία της Πολωνίας.

 2. Ο Οστρόγκ Σίμων. 24-03-1924.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Οστρόγκ εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ρωσίας από την Εκκλησία της Πολωνίας.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες και κατεχόμενα εδάφη.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ελευθέριος. 21-08-1911. (+ 31-12-1940).
  Έδρα Βίλνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Γροδνό και Βιλέικας Παντελεήμων. 02-06-1913. (Εκλογή 24-06-1940, από Πίνσκ).
  Έδρα Γροδνό.

Επίσκοποι

 1. Ο Πετσέρης Ιωάννης. 25-04-1926. (Εκλογή 1940, από π. Πετσέρης).
  Έδρα Πετσέρη.
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Πετσέρης Ιωάννης εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ρωσίας από την υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτόνομη Εκκλησία της Εσθονίας.

 2. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου (χηρεύει).
  Έδρα Μογιλέβ.

 3. Ο Μίνσκ (χηρεύει).
  Έδρα Μίνσκ.

 4. Ο Γομέλ και Μοζύρ (χηρεύει).
  Έδρα Γομέλ.

 5. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας (χηρεύει).
  Έδρα Κισινιώφ.

 6. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας (χηρεύει).
  Έδρα Τασκένδη.

 7. Ο Σεμιμπαλαντίνσκ και Παυλουπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Σεμιμπαλαντίνσκ Καζαχστάν.

 8. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν (χηρεύει).
  Έδρα Άλμα Άτα.

 9. Ο Ουράλσκ και Ποκρώβου (χηρεύει).
  Έδρα Ουράλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ποκρώβου Παύλος. 31-03-1924. (+ 14-10-1940).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ουράλσκ.

ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Τόκιο και Ιαπωνίας Σέργιος. 06-11-1905.
  Έδρα Τόκιο.

 2. Ο Αλεουτίων και Βορείου Αμερικής Βενιαμίν. 10-02-1919.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Δυτικής Ευρώπης (χηρεύει).
  Έδρα Παρίσι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Δημήτριος. 23-04-1902.

 2. Ο π. Βίλνας και Λίδας Θεοδόσιος. 23-03-1903.

 3. Ο π. Σαρατώβου και Πετρώβου Δοσίθεος. 18-01-1909.

 4. Ο π. Ταμπώβου και Κοζλώβου Ζηνόβιος. 11-12-1911.

 5. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Τριάδος Ναζάριος. 01-07-1912. (+ 08-05-1940).

 6. Ο π. Πέρμης Βαρλαάμ. 13-01-1913.

 7. Ο π. Όμσκ Φίλιππος. 06-08-1916.

 8. Ο π. Ορέλ Νικόλαος. 15-11-1919.

 9. Ο π. Βασιλσούρσκ Βαρνάβας. 16-02-1920.

 10. Ο π. Κυριλλώβου Τύχων. 22-03-1920.

 11. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Ιουβενάλιος. 12-04-1920.

 12. Ο π. Τότμας Γαβριήλ. 26-05-1920.

 13. Ο π. Πσκώβου Βαρλαάμ. 09-05-1921.

 14. Ο π. Κοβρώβου Αθανάσιος. 17-06-1921.

 15. Ο π. Ταμπώβου και Σάτσκ Βασσιανός. 08-08-1921.

 16. Ο π. Ιβανόβου και Κίνεσμα Βασίλειος. 14-09-1921.

 17. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Γεώργιος. 30-01-1922. (Παύση Σεπτέμβριος 1940).

 18. Ο π. Κοροστέν Λεόντιος. 03-09-1922.

 19. Ο π. Τσερέποβετς Μακάριος. 14-09-1922.

 20. Ο π. Ροστόβου και Ταϊγανίου Νικόλαος. 09-12-1922.

 21. Ο π. Μάλαγιας Βίσερας Κύριλλος. 22-03-1923.

 22. Ο π. Ορέλ Ιωαννίκιος. 27-05-1923.

 23. Ο π. Γέλετς Λουκάς. 30-05-1923.

 24. Ο π. Κουργάν Ιωάννης. 14-08-1923.

 25. Ο π. Κλίν Γαβριήλ. 16-09-1923.

 26. Ο π. Σερπουχώβου και Κασίρας Μανουήλ. 23-09-1923.

 27. Ο π. Σκόπιν Δημήτριος. 24-09-1923.

 28. Ο π. Μούρομ Συμεών. 17-12-1923.

 29. Ο π. Αστραχανίου Ανδρέας. 13-01-1924.

 30. Ο π. Αρζαμά Στέφανος. 11-05-1924.

 31. Ο π. Κουζνέτσκ Σεραφείμ. 15-08-1924.

 32. Ο π. Βιτέργκας Βασίλειος. 29-08-1924. (+ 19-11-1940).

 33. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Στέφανος. 30-08-1924.

 34. Ο π. Στάλινγκραδ Αντώνιος. 17-11-1924.

 35. Ο π. Μοζάισκ Αλέξιος. 28-03-1926.

 36. Ο π. Άλμα Άτα Γερμανός. 01-11-1926.

 37. Ο π. Βλαδίμης Σέργιος. 06-05-1927.

 38. Ο π. Κασίρας Αρσένιος. 02-10-1927.

 39. Ο π. Αρχαγγέλου Ιωάννης. 12-10-1928.

 40. Ο π. Μούρομ Νικόλαος. 29-03-1931.

 41. Ο π. Καλλίνιν και Κάσιν Νικηφόρος. 21-06-1931.

 42. Ο π. Χαρκόβου και Αχτύρκας Αλέξανδρος. 30-10-1932. (+ 24-05-1940).

 43. Ο π. Βόλσκ Γεώργιος. 13-08-1933.

 44. Ο π. Άλμα Άτα Αλέξανδρος. 03-09-1933.

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.