Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1991

Κοιμηθέντες κατά το 1991

Χειροτονηθέντες κατά το 1991

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 04/01/1991: Κοίμηση Σταυρουπόλεως Μαξίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 2. 07/01/1991: Κοίμηση Πέτρας Γερμανού. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 3. 13/01/1991: Εκλογή Άνω Καρλοβικίου Νικάνωρος (από Χβόσνου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 4. 24/01/1991: Εκλογή Σουτσεάβας Ποιμένος (από Σουτσεάβας-Τ). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 5. 25/01/1991: Μετονομασία Ι.Α. Τιργοβιστίου σε "Τιργοβιστίου και Μουσκελούλου". [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 6. 25/01/1991: Μετονομασία Ι.Ε. Άρτζες σε "Άρτζες και Τελέορμαν". [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 7. 29/01/1991: Μετονομασία Επισκοπής Άλμα Άτα και Καζαχστάν σε «Άλμα Άτα και Σεμιμπαλαντίνσκ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 8. 29/01/1991: Ίδρυση Επισκοπής Μαγαδάν και Καμτσάτκας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 30/01/1991: Ίδρυση Επισκοπής Σαράνσκ και Μορδοβίας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 10. 30/01/1991: Μετονομασία Επισκοπής Πένζας και Σαράνσκ σε «Πένζας και Κουζνέτσκ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 30/01/1991: Ίδρυση Επισκοπής Βολγογκράδ και Καμίσιν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 30/01/1991: Μετονομασία Επισκοπής Σαρατώβου και Βολγογκράδ σε «Σαρατώβου και Βόλσκ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 31/01/1991: Ίδρυση Επισκοπής Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 31/01/1991: Μετονομασία Επισκοπής Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ σε «Χαμπαρόβου και Μπλαγοβέσενσκ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 31/01/1991: Ίδρυση Επισκοπής Ουράλσκ και Γούριεβ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 31/01/1991: Ίδρυση Επισκοπής Τσιμκένδης και Τσελίνογκραδ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 17. 31/01/1991: Εκλογή Βολγογκράδ Γερμανού (από Βερολίνου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 18. 31/01/1991: Εκλογή Βλαδιβοστόκ Νικολάου (από Ορεχώβου Ζουέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 19. 31/01/1991: Εκλογή Ουράλσκ Αντωνίου (από π. Τσερνοβικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 20. 02/1991: Κοίμηση Αλαβέρδης Γρηγορίου. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 21. 08/02/1991: Χειροτονία Σαράνσκ Βαρσανουφίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 22. 11/02/1991: Ίδρυση Επισκοπής Χερσώνος και Ταυρικής. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 23. 11/02/1991: Μετονομασία Επισκοπής Οδησσού και Χερσώνος σε «Οδησσού και Ισμαήλ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. 11/02/1991: Εκλογή Χερσώνος Λεοντίου (από Οδησσού). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 25. 11/02/1991: Εκλογή Οδησσού Λαζάρου (από Τερνοπόλεως). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 26. 15/02/1991: Χειροτονία Τσιμκένδης Ελευθερίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 27. 17/02/1991: Χειροτονία Τερνοπόλεως Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 28. 25/02/1991: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κάτω Νοβγορόδου Νικολάου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 29. 25/02/1991: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Σμολένσκ Κυρίλλου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 30. 25/02/1991: Προαγωγή Επισκόπου Ιβανόβου Αμβροσίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 31. 25/02/1991: Προαγωγή Επισκόπου Ταμπώβου Ευγενίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 32. 25/02/1991: Προαγωγή Επισκόπου Τασκένδης Βλαδιμήρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 33. 25/02/1991: Προαγωγή Επισκόπου Σαμάρας Ευσεβίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 34. Μάρτιος 1991: Κοίμηση Ζήλων Καλλίστου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 35. 05/03/1991: Κοίμηση π. Νουβίας Συνεσίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 36. 12/03/1991: Εκλογή Πισιδίας Μεθοδίου (από π. Θυατείρων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 37. 25/03/1991: Παύση Χαμπαρόβου Γαβριήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 38. 25/03/1991: Εκλογή Σερπουχώβου Ηλιανού (από π. Τομπόλσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. 25/03/1991: Χειροτονία Βοτοσιανίων Καλλινίκου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 40. 25/03/1991: Κοίμηση π. Βατούμης Σίω. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 41. 31/03/1991: Χειροτονία Απολλωνιάδος Σεραφείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 42. 21/04/1991: Χειροτονία Μαγαδάν Αρκαδίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 43. 22/04/1991: Καθαίρεση Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Ιωνάθαν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 44. 01/05/1991: Κοίμηση Χαλδίας Κυρίλλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 45. 03/05/1991: Εκλογή Βηθεσδάς Μάρκου (από Φορτ Λαουντερντέηλ). [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 46. 16/05/1991: Χειροτονία Τόμσκ Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 47. 02/06/1991: Χειροτονία Τραχείας Παύλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 12/06/1991: Χειροτονία Μπίχατς Χρυσοστόμου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 49. 16/06/1991: Χειροτονία Νοβογρουδόκ Κωνσταντίνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 23/06/1991: Χειροτονία Ράσκας Αρτεμίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 51. 28/06/1991: Κοίμηση Δαμαλών Κωνσταντίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 52. 30/06/1991: Χειροτονία Κατάνων Ιωσήφ. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 53. 07/07/1991: Χειροτονία Βανάτου Αθανασίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 54. 14/07/1991: Χειροτονία Όσιγεκ Λουκιανού. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 55. 21/07/1991: Χειροτονία Κεντρώας Ευρώπης Κωνσταντίνου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 56. 26/07/1991: Κοίμηση π. Χάγης Ιακώβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 57. 29/07/1991: Χειροτονία Μπαλάχνας Ιεροθέου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 07/08/1991: Εκλογή Βιννίτσης Θεοδοσίου (από Ιβανοφρανκόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 59. 07/08/1991: Εκλογή Ιβανοφρανκόβου Αγαθαγγέλου (από Βιννίτσης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 60. 20/08/1991: Εκλογή Γαρδικίου Δημητρίου (από Λαρίσης). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 61. 20/08/1991: Προαγωγή Επισκόπου Βρεσθένης Δημητρίου σε τιτουλάριο Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 62. 20/08/1991: Προαγωγή Επισκόπου Ανδρούσης Αναστασίου σε τιτουλάριο Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 63. 20/08/1991: Προαγωγή Επισκόπου Δωδώνης Χρυσοστόμου σε τιτουλάριο Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 64. 27/08/1991: Κοίμηση π. Σερβίας Γερμανού. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 65. 03/09/1991: Εκλογή Τιργοβιστίου Βασιλείου (από Τιργοβιστίου-Τ). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 66. 04/09/1991: Κοίμηση π. Παραμυθίας Τίτου. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 67. 06/09/1991: Ίδρυση Επισκοπής Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 68. 06/09/1991: Μετονομασία Επισκοπής Δονέτσκ και Λουγκάνσκ σε «Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 69. 06/09/1991: Εκλογή Λουγκάνσκ Ιωαννικίου (από Δονέτσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 70. 07/09/1991: Παραίτηση Ιβανοφρανκόβου Αγαθαγγέλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 71. 10/09/1991: Εκλογή Παροναξίας Αμβροσίου (από Πολυανής). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 72. 10/09/1991: Εκλογή Πολυανής Αποστόλου (από Καλλινδού). [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 73. 10/09/1991: Εκλογή Γουμενίσσης Δημητρίου (από Γαρδικίου). [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 74. 10/09/1991: Εκλογή Αγιάς Παύλου (από Αμυκλών). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 75. 10/09/1991: Εκλογή Σταγών Σεραφείμ (από Ωρεού). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 76. 15/09/1991: Χειροτονία Σιναΐας Θεοφάνους. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 77. 25/09/1991: Μετονομασία της Επισκοπής Σβερδλόβου και Κουργάν σε «Αικατερινβούργου και Κουργάν». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 78. 25/09/1991: Μετονομασία της Επισκοπής Λένινγκραδ και Λαδόγκας σε «Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 79. 29/09/1991: Χειροτονία Ιβανοφρανκόβου Ιλαρίωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 80. 02/10/1991: Κοίμηση Κωνσταντινουπόλεως Δημητρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 81. 05/10/1991: Εκλογή Κεντρώας Αμερικής Χριστοφόρου (από Ανατολικής Αμερικής). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 82. 05/10/1991: Εκλογή Ανατολικής Αμερικής Μητροφάνους (από Τοπλικίου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 83. 05/10/1991: Προαγωγή Επισκόπου Κεντρώας Αμερικής Χριστοφόρου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 84. 06/10/1991: Χειροτονία Δονέτσκ Αλυπίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 85. 06/10/1991: Χειροτονία Σλάτινας Ειρηναίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 86. 22/10/1991: Εκλογή Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου (από Χαλκηδόνος). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 87. 24/10/1991: Εκλογή Ελευθερουπόλεως Χριστοδούλου (από Αρεοπόλεως). [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 88. 28/10/1991: Κοίμηση Ναζαρέτ Ισιδώρου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 89. 29/10/1991: Εκλογή Λύδδης Τιμοθέου (από Πορφυροπόλεως). [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 90. 30/10/1991: Κοίμηση π. Καρπάθου Γεωργίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 91. 05/11/1991: Παραίτηση Αυστρίας Χρυσοστόμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 92. 05/11/1991: Ίδρυση Ι.Μ. Ιταλίας (αποσπασθείσα εκ της Ι.Μ. Αυστρίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 93. 05/11/1991: Εκλογή Ιταλίας Σπυρίδωνος (από Απαμείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 94. 05/11/1991: Εκλογή Αυστρίας Μιχαήλ (από Χριστουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 95. 10/11/1991: Εκλογή Καπιτωλιάδος Ησυχίου (από Αβήλων). [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 96. 11/11/1991: Εκλογή Ναζαρέτ Κυριακού (από Ανθηδώνος). [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 97. 11/11/1991: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ασκάλωνος Αρκαδίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 98. 11/11/1991: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Διοκαισαρείας Ιακώβου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 99. 11/11/1991: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου Δανιήλ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 100. 11/11/1991: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου Παλλαδίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 101. 11/11/1991: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας Κορνηλίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 102. 17/11/1991: Εκλογή Μπρανιτσέβου Σάββα (από Βράνιε). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 103. 23/11/1991: Χειροτονία Πορφυροπόλεως Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 104. 10/12/1991: Εκλογή Εφέσου Χρυσοστόμου (από Μύρων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 105. 10/12/1991: Εκλογή Χαλκηδόνος Ιωακείμ. (από Μελιτηνής). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 106. 14/12/1991: Χειροτονία Σίλβες Ιωάννη. [Εκκλησία της Πολωνίας].

 107. 19/12/1991: Χειροτονία Ρίο ντε Ιανέιρο Χρυσοστόμου. [Εκκλησία της Πολωνίας].

 108. 25/12/1991: Εκλογή Βερολίνου Θεοφάνους (από Κασίρας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 109. 1991: Παραίτηση Κεντρώας Αμερικής Φιρμιλιανού. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 110. 1991: Εκλογή Λαρίσης Θεολόγου (από Γαλάζων). [Εκκλησία της Ελλάδος].

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.