Σχολεία με LINUX στη Χαλκιδική


22 Σχολεία μέχρι τώρα με LINUX στη Χαλκιδική. Πιο πολλές ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από τις εγκαταστάσεις στο τέλος

[mapsmarker layer="3"]


Leave a Reply