Συνάντηση Εγκατάστασης Linux στο ΕΕΕΕΚ Πολυγύρου

Συνάντηση Εγκατάστασης Linux στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πολυγύρου : συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Φίλιππος Κουτσάκας, Δημήτρης Μυλωνάς και
ο Υπ. ΠΛΗΝΕΤ Βασίλης Στεφανίδης

Leave a Reply