Τι ισχύει για το e-school στα σχολεία


1. Ιστοσελίδα ομάδας υποστήριξης e-School

2. συνέχεια της εγκυκλίου 155066/Λ-15/12/2009 πρόσθετες οδηγίες

3. 155066/Λ/15-12-2009 “Υποχρεωτική Εγκατάσταση και Λειτουργία Λογισμικού e-School”

4. 43991/Λ/15-04-2009 “Εγκατάσταση και Λειτουργία Λογισμικού e-School”

5. 65474/Λ/20-05-2008 “Πιλοτική Λειτουργία e-School”

Leave a Reply