Κανονισμός Λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ και των ΤΠΕ των ολοήμερων Δημοτικών

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των ολοήμερων Δημοτικών που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 1η έκδοση 11/2011 Κατεβάστε τον κανονισμό  

Leave a Reply