Επιμορφωτική Δράση στη Δημιουργία Ρομποτικών Εφαρμογών

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 η επιμορφωτική δράση με εργαστήριο για τη δημιουργία ρομποτικών εφαρμογών στο εργαστήριο πληροφορικής του ΓΕΛ Ν. Μουδανιών, το οποίο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Συμμετείχαν συνολικά 24 εκπαιδευτικοί από την Αθμια και τη Βθμια. Επιμορφωτής ήταν ο συνάδελφος Μαλακούδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής του ΓΕΛ Ν. Μουδανιών

Η παρουσίαση των επιμορφωτικών δράσεων : Ρομποτικές Εφαρμογές


Leave a Reply