Διατροφή, άσκηση και υγεία: σύνδεσμοι με υλικό προς αξιοποίηση στη διδασκαλία

Διατροφή-άσκηση και υγεία:

1. Χρήση υλικού από την ιστοστελίδα του ΕΥ ΖΗΝ (Εθνική Δράση Υγείας για τη ζωή των Νέων)

ΕΥ ΖΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (διατροφή άσκηση)

ΕΥ ΖΗΝ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ (διατροφή άσκηση υγεία)

Επεξεργασία υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα:

Διατροφή-πρόληψη ατυχημάτων υλικό αναρτημένο στην ιστοσελίδα προς αξιοποίηση

Διατροφή-άσκηση και υγεία

το σώμα μου-τα μέρη του σώματος-σωματική υγιειν2

2. Χρήση υλικού εργαστηρίου δεξιοτήτων: ‘’Μέτρο, ποικιλία, κίνηση, ευεξία’’ (Quality Net Foundation)-υλικό εργαστηρίου δεξιοτήτων 1ης θεματικής ενότητας (Ευ ζην)-προτεινόμενο από ΙΕΠ

σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα όπου περιέχεται το υλικό

3. Επεξεργασία στην τάξη του υλικού του εργαστηρίου δεξιοτήτων ΄΄Διατροφή και Πρόληψη ατυχημάτων (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός)

 

Αφήστε μια απάντηση