Πρόγραμμα Παιδική Helmepa με τίτλο: Η φίλη μας η θάλασσα

 ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Απειλή από πλαστικά-Στόχοι:

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές, πως το πλαστικό έχει κατακλύσει τον πλανήτη και να κατανοήσουν πόσο κακό κάνει στο θαλάσσιο περιβάλλον.


Να ελαττώσουν τα πλαστικά μιας χρήσης στην καθημερινότητά τους.
Να γνωρίσουν πώς τα μικροπλαστικά μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα και μπορεί να φτάσουν μέχρι το πιάτο
μας.

Κλιματική αλλαγή-Στόχοι:

Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή.
Να κατανοήσουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής.
Να γνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο κόσμο.

Ξενικά είδη-Στόχοι:

Να κατανοήσουν πώς το έρμα του πλοίου υποστηρίζει το ασφαλές ταξίδι του.
Να μάθουν τον όρο «ξενικά είδη» και τους τρόπους και τις αιτίες που τα οδηγούν σε άλλες περιοχές.
Να γνωρίσουν τα προβλήματα που δημιουργούν τα ξενικά είδη.

Ρύπανση-Στόχοι:

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις πηγές ρύπανσης των θαλασσών.

Να συνειδητοποιήσουν ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί κινδυνεύουν από την ανθρώπινη αδιαφορία.
Να κατανοήσουν ότι η θαλάσσια ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανακύκλωση-Στόχοι:

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία και το σημαντικό ρόλο της ανακύκλωσης στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Να μάθουν τα υλικά συσκευασίας που ανακυκλώνονται.
Να υιοθετήσουν καθημερινές συνήθειες φιλικότερες προς το θαλάσσιο περιβάλλον. Να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να μάθουν ότι δεν είναι όλα τα απορρίμματα «άχρηστα» υλικά.

Ατομική ευθύνη-Στόχοι:

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι οι λύσεις των προβλημάτων των θαλασσών δεν έρχονται μόνο από τις κυβερνήσεις.

Να κατανοήσουν το ρόλο τους ως παγκόσμιοι πολίτες απέναντι στις ανάγκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Να υιοθετήσουν πιο φιλικές προς τις θάλασσες συμπεριφορές και στάσεις στην καθημερινότητά τους.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας-Στόχοι:

Να γίνουν οι μαθητές φορείς μηνυμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος στην τοπική τους
κοινωνία.
Να εκφραστούν καλλιτεχνικά.
Να νιώσουν υπεύθυνοι και ότι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου που αγωνίζεται για έναν καλό σκοπό

Ναυτιλία και ασφάλεια στη θάλασσα-Στόχοι:

Να γνωρίσουν οι μαθητές τι είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός – ΙΜΟ.
Να μάθουν τις τρεις πιο σημαντικές Συμβάσεις του ΙΜΟ.
Να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί μία πετρελαιοκηλίδα και πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγονται μέσω της πρόληψης τα ναυτικά ατυχήματα.

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Βιοποικιλότητα-Στόχοι:

Να κατανοήσουν οι μαθητές την απεραντοσύνη των ωκεανών.
Να μάθουν γιατί είναι σημαντική η θαλάσσια βιοποικιλότητα.
Να γνωρίσουν τις τροφικές αλυσίδες και πώς ένας οργανισμός επηρεάζει έναν άλλο.
Να ευαισθητοποιηθούν για τους θαλάσσιους οργανισμούς που απειλούνται με εξαφάνιση.

Οικοσυστήματα-Στόχοι:

Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του οικοσυστήματος.
Να γνωρίσουν τα οικοσυστήματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα.
Να μάθουν να παρατηρούν, να συλλέγουν, να καταγράφουν πληροφορίες και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.
Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται.

Υδάτινες ζώνες-Στόχοι:

Να καταλάβουν οι μαθητές ότι επικρατούν διαφορετικές συνθήκες στα διάφορα βάθη της θάλασσας.
Να κατανοήσουν ότι ο κάθε θαλάσσιος οργανισμός έχει προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες συνθήκες.
Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται

Φυσικές διεργασίες-Στόχοι:

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το σπουδαίο ρόλο των ωκεανών στη ζωή μας.
Να γνωρίσουν με ποιον τρόπο λειτουργούν τα θαλάσσια ρεύματα και πώς ρυθμίζουν το παγκόσμιο κλίμα.
Να κατανοήσουν τον υδρολογικό κύκλο.
Να εκφραστούν καλλιτεχνικά.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες-Στόχοι:

Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία των ψαριών στη ζωή και την υγεία μας.
Να γνωρίσουν τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.
Να συνειδητοποιήσουν την αξία της βιώσιμης αλιείας και τα προβλήματα που προκαλούν οι παράνομες αλιευτικές πρακτικές και η υπεραλίευση.
Να κινητοποιήσουν το συγγενικό τους περιβάλλον για την υπεραλίευση και τις παράνομες αλιευτικές πρακτικές, ενημερώνοντάς τους για τη δύναμη του καταναλωτή.

Αναψυχή-Τουρισμός-Στόχοι:

Nα κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες του παράκτιου και του αειφόρου τουρισμού.
Να αντιληφθούν ότι αν η τουριστική ανάπτυξη δεν γίνεται σωστά μπορεί να επιδράσει αρνητικά σε μια περιοχή.
Να διαμορφώσουν σωστή τουριστική συνείδηση και να τη μεταδώσουν και σε άλλους.

Θαλάσσιες μεταφορές-Ναυτιλία-Στόχοι:

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως στο χώρο της
ναυτιλίας.
Να γνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους εμπορικών πλοίων και τα κύρια μέρη τους.
Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα των πλοίων στη μεταφορά αγαθών παγκοσμίως και να εξοικειωθούν με τη ναυτική ορολογία

Πρώτες ύλες-ενέργεια-Στόχοι:

Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι οι θάλασσες μπορούν να μας προσφέρουν ενέργεια με πολλούς τρόπους.
Να μάθουν τι είναι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ποια η εφαρμογή τους στη θάλασσα και τη ναυτιλία.
Να εκφραστούν δημιουργώντας καλλιτεχνικά έργα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Η Νερένια προστατεύει τη θάλασσα-ετεροπαρατήρηση διδασκαλίας

Ρύπανση θάλασσας και υδάτων επεξεργασία βίντεο στην τάξη

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος-ομαδικές εργασίες και ανάρτησή τους στην τάξη

Κατασκευή ανεμόμυλου και αισθητική αναβάθμιση της αίθουσάς τους απο τους μαθητές

Κλιματική αλλαγή

Η Κυρα-Φύση και ο κακός ο ρύπος

Αν η γη μιλούσε τι θα μας έλεγε;-ατομικές και ομαδική εργασία-εφαρμογή συνεργατικής μάθησης στο σχολείο

Πείραμα: Ο κύκλος του νερού

Πείραμα: καθαρισμός της θάλασσας απο πετρελαιοκηλίδα

Παιχνίδι: Η ρύπανση απειλεί τους θαλάσσιους οργανισμούς

Παιχνίδι: Ψάρεμα σκουπιδιών

Ναυτικό κρυπτόλεξο και το δικό μας κρυπτόλεξο

Κατασκευή από άχρηστα υλικά

Η ανακύκλωση στο νηπιαγωγείο μας

Ατομική ευθύνη-Αλλάζουμε συνήθειες για να σώσουμε τις θάλασσες-τα μηνύματά μας

Ανακύκλωση-κατάλογος υλικών που ρίχνουμε στον μπλε κάδο και παιχνίδι (Ποια απορρίμματα ρίχνουμε στους μπλε κάδους)

Παιχνίδι: κάδος σκουπιδιών και κάδος ανακύκλωσης

Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της: ο χορός των μπουκαλιών

Φυσικές διεργασίες: Ο κύκλος του νερού

Ζωγραφίζουμε το γλάρο της Helmepa

Ανακύκλωση-βίντεο για τον μπλε κάδο-ζωγραφίζω τον Μπλέκα

Απειλή απο πλαστικά: επεξεργασία βίντεο-καταγραφή πλαστικών μιας χρήσης που βρίσκονται στην τάξη-ποιά απο αυτά μπορούν να κατασκευαστούν με υλικά πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Βιοποικιλότητα: το προφίλ του καρχαρία, μια φανταστική συνέντευξη με έναν καρχαρία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της παιδικής Helmepa με θέμα: Άνθρωποι και θαλάσσια ζωή, σύμμαχοι για τον πλανήτη γη-οι συμμετοχές του σχολείου μας:

Παιδική Helmepa-Πανελλήνιος διαγωνισμός ζωγραφικής

κατάλογος με απορρίμματα που πρέπει να ρίχνουμε στους μπλε κάδους

Βεβαίωση συμμετοχής εκπαιδευτικού

 

Αφήστε μια απάντηση