Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1906

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 20/01/1906: Παραίτηση Τουρκεστάν Παϊσίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 2. 20/01/1906: Εκλογή Τουρκεστάν Δημητρίου (από Μπάλτας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 3. 26/01/1906: Κοίμηση Αντιοχείας Μελετίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 4. 29/01/1906: Χειροτονία Τσεμποξάρυ Μητροφάνους. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 5. 02/02/1906: Κοίμηση Βάρνης Πολυκάρπου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 6. 06/02/1906: Εκλογή Σουχούμης Κυρίωνος (από Ορέλ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 7. 06/02/1906: Εκλογή Ορέλ Σεραφείμ (από Σουχούμης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 8. 26/02/1906: Χειροτονία Μπάλτας Νίκωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 9. 08/03/1906: Κοίμηση π. Χαλδίας Γερβασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 1906: Ίδρυση Βικαριάτου Ρίλσκ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 11. 1906: Ίδρυση Ι.Ε. Τόκιο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 12. 24/03/1906: Εκλογή Τόκιο Νικολάου (από Ρεβάλης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 13. 24/03/1906: Προαγωγή Επισκόπου Τόκιο Νικολάου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 14. 26/03/1906: Χειροτονία Ρίλσκ Ιωάσαφ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 15. 26/03/1906: Κοίμηση Ούγκλιτς Σεργίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 16. 26/03/1906: Κοίμηση Ύδρας Αρσενίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 17. 05/04/1906: Κοίμηση Καττάρου Γερασίμου. [Μητρόπολη Βουκοβίνης].

 18. 07/04/1906: Κοίμηση π. Ριαζάν Πολυεύκτου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 19. 14/04/1906: Παύση Κανέβου Σιλβέστρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 20. 21/04/1906: Παύση Βόλογδα Αλεξίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 21. 25/04/1906: Εκλογή Βόλογδα Νίκωνος (από Σερπουχώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 22. 25/04/1906: Παραίτηση Βελίκι Ουστιούνγκ Αλεξίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 23. 27/04/1906: Εκλογή Βάρνης Νεοφύτου (από Μοσχονησίων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 24. 27/04/1906: Ίδρυση Ι.Μ. Σαράντα Εκκλησιών. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 25. 03/05/1906: Εκλογή Σαράντα Εκκλησιών Ανθίμου (από Πρεσπών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 26. 06/05/1906: Προαγωγή Επισκόπου Βλαδίμης Νίκωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 27. 06/05/1906: Προαγωγή Επισκόπου Βολυνίας Αντωνίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 28. 06/05/1906: Προαγωγή Επισκόπου Τόμσκ Μακαρίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 29. 07/05/1906: Χειροτονία Αμφιπόλεως Ευγενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 30. 23/05/1906: Εκλογή Μοσχονησίων Νικοδήμου (από Αβύδου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 31. 23/05/1906: Εκλογή Πρεσπών Γερμανού (από Ναζιανζού). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 32. 25/05/1906: Παραίτηση Μεσημβρίας Χαρίτωνος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 33. 25/05/1906: Εκλογή Μεσημβρίας Τιμοθέου (από Τρωάδος). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 34. 28/05/1906: Χειροτονία Μυρέων Αθανασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 35. 28/05/1906: Χειροτονία Ούγκλιτς Ευσεβίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 36. 01/06/1906: Παραίτηση Ιωαννίνων Σωφρονίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 37. 01/06/1906: Εκλογή Ιωαννίνων Γερασίμου (από Πισιδίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 38. 03/06/1906: Εκλογή Πισιδίας Κωνσταντίνου (από Γάνου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 39. 03/06/1906: Εκλογή Γάνου Κωνσταντίου (από Βερροίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο`

 40. 05/06/1906: Εκλογή Αντιοχείας Γρηγορίου (από Τριπόλεως). [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 41. 09/06/1906: Παύση Ιβηρίας (Καρταλίνης) Νικολάου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 42. 09/06/1906: Εκλογή Ιβηρίας (Καρταλίνης) Νίκωνος (από Βλαδίμης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 43. 18/06/1906: Κοίμηση Τραπεζούντος Κωνσταντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 44. 23/06/1906: Εκλογή Βλαδίμης Νικολάου (από π. Ιβηρίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 45. 29/06/1906: Εκλογή Τραπεζούντος Κωνσταντίνου (από Βελλάς). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 46. 29/06/1906: Εκλογή Βερροίας Αποστόλου (από Σταυρουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 47. 29/06/1906: Χειροτονία Σερπουχώβου Αναστασίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 48. 29/06/1906: Χειροτονία Κανέβου Ιννοκεντίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 49. 01/07/1906: Χειροτονία Κασίρας Γεωργίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 50. 03/07/1906: Κοίμηση π. Τούλας Μακαρίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 51. 07/07/1906: Κοίμηση Τύρου Μισαήλ. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 52. 16/07/1906: Χειροτονία Βελλάς Σπυρίδωνος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 53. Αύγουστος 1906: Παραίτηση Γάνου Κωνσταντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 54. 11/08/1906: Παραίτηση Μελενίκου Ειρηναίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 55. 16/08/1906: Κοίμηση π. Προικοννήσου Βενεδίκτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 56. 22/08/1906: Εκλογή Γάνου Κωνσταντίνου (από π. Μελενίκου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 57. 25/08/1906: Ίδρυση Βικαριάτου Γέλετς. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 58. 25/08/1906: Εκλογή Βλαδίμης Βολυνίας Μιχαία (από Σαραπούλ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 59. 25/08/1906: Εκλογή Σαραπούλ Αρσενίου (από Βλαδίμης Βολυνίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 60. 05/09/1906: Κοίμηση Ειρηνουπόλεως Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 61. 09/09/1906: Κοίμηση Κορυτσάς Φωτίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 62. 10/09/1906: Χειροτονία Μελενίκου Αιμιλιανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 63. 17/09/1906: Χειροτονία Γέλετς Μητροφάνους. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 64. 30/09/1906: Κοίμηση Παραμυθίας Καλλινίκου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 65. 08/10/1906: Χειροτονία Παραμυθίας Ιεροθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 66. 10/10/1906: Εκλογή Κορυτσάς Γερβασίου (από Ροδοπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 67. 10/10/1906: Εκλογή Ροδοπόλεως Λεοντίου (από Φιλαδελφείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 68. 10/10/1906: Εκλογή Φιλαδελφείας Προκοπίου (από Δυρραχίου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 69. 10/10/1906: Εκλογή Δυρραχίου Ιωάννη (από Ξανθουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 70. 12/10/1906: Χειροτονία Μαντινείας Γερμανού. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 71. 15/10/1906: Χειροτονία Χαλκίδος Παντελεήμονος. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 72. 19/10/1906: Κοίμηση π. Γιαροσλάβου Ιωνάθαν. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 73. 21/10/1906: Χειροτονία Φθιώτιδος Θεοφίλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 74. 22/10/1906: Κοίμηση Ελισαβετγκράδ Χρυσάνθου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 75. 26/10/1906: Χειροτονία Πέτρας Αιμιλιανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 76. 03/11/1906: Παύση Ριαζάν Αρκαδίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 77. 03/11/1906: Εκλογή Ριαζάν Νικοδήμου (από Αμούρ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 78. 03/11/1906: Εκλογή Αμούρ Βλαδιμήρου (από Μιχαηλώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 79. 1906: Ίδρυση Βικαριάτου Κυότο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 80. 05/11/1906: Χειροτονία Κυότο Ανδρονίκου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 81. 06/11/1906: Χειροτονία Θεοδωρουπόλεως Λεοντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 82. 07/11/1906: Παύση Ιερισσού Ιωακείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 83. 07/11/1906: Εκλογή Ιερισσού Παρθενίου (από Καμπανίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 84. 08/11/1906: Εκλογή Καμπανίας Ιλαρίωνος (από π. Ιερισσού). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 85. 10/11/1906: Εκλογή Μιχαηλώβου Ισιδώρου (από Μπαλάχνας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 86. 10/11/1906: Εκλογή Μπαλάχνας Ευθυμίου (από Γκόρης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 87. 07/12/1906: Κοίμηση π. Ιερισσού Ιωακείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 88. 10/12/1906: Χειροτονία Ελισαβετγκράδ Ανατολίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 89. 18/12/1906: Κοίμηση π. Νικοπόλεως Γαβριήλ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 90. 29/12/1906: Χειροτονία Πατρών Αντωνίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.