Δειγματική διδασκαλία-«αποκλίνουσα συμπεριφορά» Π.Π.Β΄Λυκείου

1 ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Πολιτική Παιδεία Β’Λυκείου » Η αποκλίνουσα συμπεριφορά»

σημειώσεις

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας2

Παιχνίδι

γλωσσάρι ενότητας

Σεμινάριο ΠΕΚ 22 & 25-02-2016

«Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας στη διδακτική πράξη»

Έρευνα-ερωτηματολόγια

επεξεργασία ερωτηματολογίων σε google forms

επεξεργασία ερωτηματολογίων σε excel

Τι σχολείο θέλουμε;

«Είναι αυτό το σχολείο όπου τα παιδιά μπορούν να είναι χαρούμενα ανακαλύπτοντας τη γνώση και ικανοποιώντας τη φυσική τους περιέργεια και την κοινωνικότητά τους. Είναι το σχολείο που δεν κλέβει από τα παιδιά την παιδικότητα και τη νεότητά τους.»(Γ. Τσιάκαλος)

εικόνα2  σχ.κανoνισμός  Αλφαβητα?ριο 1955-1978   εικόνα3  εικόνα5  εικόνα6  εικόνα7

επικαιρότητα

Μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας στον διάλογο για την Παιδεία, γιατί… η Παιδεία είναι υπόθεση όλων μας!

Εθνικός και Κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία

dialogos