Αρχική σελίδα

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικά μαθήματα για κάθε τάξη. Τα μαθήματα μπορείτε να τα βρείτε κάνοντας κλικ στο κυρίως μενού της σελίδας, κάνοντας κλικ σε κάθε τάξη.

Η σελίδα είναι δημιουργία της εκπαιδευτικού πληροφορικής Αφροδίτης Γιοβανοπούλου.

Τα μαθήματα που ακολουθούν είναι για την διδασκαλία στην τάξη.

Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα ΤΠΕ για κάθε τάξη.

Α Δημοτικού

Β Δημοτικού

Γ Δημοτικού

Δ Δημοτικού

Ε Δημοτικού

ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο Πληροφορικής ΑΒΓ Γυμνασίου

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11290