Μάθημα 1ο Α Τάξη

Τα βασικά μέρη του υπολογιστή

Οι μαθητές αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη του υπολογιστή τους. Και στην συνέχεια χρωματίζουν τα βασικά μέρη του υπολογιστή

01 Ζωγραφιζω τον υπολογιστή