Υλικό του υπολογιστή

Μάθημα 1ο

Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για να λύνει προβλήματα. Τι χρειάζεται για να παίρνει τα δεδομένα και τι χρειάζεται για να εμφανίζει τα αποτελέσματα του προβλήματος. Φυλλάδιο 1 Τα μέρη του υπολογιστή στην επίλυση ενός προβλήματος

Μάθημα 2ο

Δες την παρουσίαση για να γνωρίσεις τις βασικές μονάδες του υπολογιστή.

Μάθημα 3ο

Για να κάνεις εξάσκηση σε όσα έχεις μάθει στα δύο προηγούμενα μαθήματα κάνε κλικ εδώ

Μάθημα 4ο

Ο υπολογιστής πρέπει να αποθηκεύσει τα δεδομένα για να μπορέσει να τα επεξεργαστεί και στην συνέχεια να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται την μνήμη. Φυλλάδιο 2 Κύρια μνήμη και αποθηκευτικά μέσα.

Μάθημα 5ο

Για να κάνεις εξάσκηση στα αποθηκευτικά μέσα κάνε κλικ εδώ