Το Υλικό του υπολογιστή

Ο υπολογιστής περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να λειτουργούν ως σύνολο. Όλα τα τμήματα μαζί αποτελούν το Υλικό Μέρος ενός υπολογιστή. Γενικά, Υλικό Μέρος (Hardware) του υπολογιστή είναι τα μηχανικά και τα ηλεκτρονικά του μέρη, ότι δηλαδή μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε.

Το Υλικό του υπολογιστή διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

  1. Κεντρική μονάδα
  2. Περιφερειακές συσκευές
  3. Αποθηκευτικά μέσα

Δραστηριότητες για το υλικό του υπολογιστή