Μάθημα 6ο Δημουργία Σταυρόλεξο

Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο

Μάθημα 5ο Δημιουργώ σταυρόλεξο με τον κειμενογράφο

Προϋπάρχουσες Γνώσεις

Γραφή Ανάγνωση κειμένου
Να γνωρίζουν τι είναι το σταυρόλεξο

Στόχοι
οι μαθητές να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του κειμενογράφου και την μορφοποίηση πινάκων

Δημιουργία, Αποθήκευση, Εκτύπωση
οι μαθητές να εξοικειωθούν με το πληκτρολόγιο

Γράμματα, αριθμοί, enter, backspace, σημεία στίξης (, . ; ! : “”), αλλαγή γλώσσας

Εκμάθηση

Οδηγίες για δημιουργία πίνακα με κελί 1×1

Άσκηση 1

Δημουργήστε το δικό σας σταυρόλεξο με 5 ορισμούς κάθετα και 5 ορισμούς οριζόντια.

Άσκηση 2

Αποθηκεύστε το αρχείο σας με όνομα Σταυρόλεξο στον φάκελό σας

Μάθημα 2ο 3ο Ε Τάξη

Δημιουργία πίνακα

Άσκηση 1
Εισάγετε έναν πίνακα με 7 γραμμές και 6 στήλες
Κατασκευάστε το πρόγραμμα του σχολείου σας σε πίνακα

Φύλλο εργασίας Ε Μ3ο

Άσκηση 2
Μορφοποιήστε τον πίνακα ώστε κάθε λέξη να έχει διαφορετικό χρώμα και κάθε κελί να έχει άλλο χρώμα φόντου.