Γνωριμία με τον υπολογιστή

Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των μαθητών

 Ανοίξτε την διαδραστική εικόνα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο.

Τοποθετήστε μέσα στις ελλείψεις τις εικόνες, που σχετίζονται με τον υπολογιστή.

Αναγώριση των βασικών μονάδων του υπολογιστή

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να πάρετε πληροφορίες για τις συσκευές που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής.

Στη συνέχεια αναγνωρίστε την κάθε συσκεύη και πληκτρολογήστε αν πρόκειται για συσκευή Εισόδου δεδομένων ή Εξόδου δεδομένων.

Ο υπολογιστής ως ενιαίο σύστημα

Να παρατηρήσετε κάθε εικόνα και να προσπαθήσετε να συγκρίνετε τα μέρη του υπολογιστή με τα ανθρώπινα μέρη.

Δραστηριότητα Κολάζ μονάδων

Δημιούργησε το δικό σου κολάζ με τις μονάδες εισόδου, τις μονάδες εξόδου και τις μονάδες αποθήκευσης του υπολογιστή.

Κατέβασε το φύλλο εργασίας κάνοντας κλικ εδώ

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα του σχολείου.

Προσπαθήστε να σκεφτείτε πώς χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή στο σχολείο μας.

Να παρακολουθήσετε την παρουσίαση και να προσπαθήσετε να σκεφτείτε ποιά είναι η συσκευή που χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση