ΣΤ Τάξη

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Για τους μαθητές του 8ου Δημοτικού τα μαθήματα  αναρτώνται εδώ

Για τους μαθητές του 9ου και 10ου Δημοτικού τα μαθήματα αναρτώνται εδώ

Το πάρτι