Μαθήματα Ζωγραφικής

Στα επόμενα τρία μαθήματα θα μάθεις να χειρίζεσαι το πρόγραμμα Ζωγραφικής των Windows.

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Υπολογιστικό σύστημα

Μάθημα για το Υπολογιστικό Σύστημα, τις μονάδες εισόδου, εξόδου και τις μονάδες αποθήκευσης.

Κάνε κλικ εδώ για να κατεβάσεις το φύλλο εργασίας

Project: Γνωρίζω την χώρα μου κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Ένα οργανόγραμμα είναι απλοποιημένη σχηματική απεικόνιση

Σε δύο μαθήματα γνωρίζουν οι μαθητές την έννοια του οργανογράμματος και μαθαίνουν να δημιουργούν τα δικά τους οργανογράμματα με την βοήθεια του υπολογιστή, και του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας.

Κάνε κλικ εδώ για να κατεβάσεις τα φύλλα εργασίας για τα δύο μαθήματα.

Computer Masti

Φυλλάδιο 1 Χρήσεις του Υπολογιστή

Φυλλάδιο 2 Βασικά τμήματα του υπολογιστή

Φυλλάδιο 3 Ασφάλεια

Φυλλάδιο 4 Το Ποντίκι

Φυλλάδιο 5 Το Πληκτρολόγιο

Φυλλάδιο 6 Ζωγραφική Ι

Φυλλάδιο 7 Ζωγραφική ΙΙ

Φυλλάδιο 8 Αναπαραγωγή Ήχου