Κατηγορίες Υπολογιστών

Κατηγορίες υπολογιστών

Υπάρχουν διάφορα είδη υπολογιστών και διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθος και τις δυνατότητές τους.

  1. Υπερυπολογιστές
  2. Μεγάλα Συστήματα
  3. Προσωπικοί υπολογιστές

Οι Υπερυπολογιστές (Supercomputers) είναι απίστευτα γρήγοροι υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρίες τεχνολογίας κ.ά.

ibm-supercomputer-p690-cluster

Τα Μεγάλα Συστήματα (Mainframes) είναι υπολογιστές φτιαγμένοι για να εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολλούς χρήστες οι οποίοι συνδέονται μαζί τους από διαφορετικά τερματικά και τα συναντάμε σε τράπεζες, μεγάλους οργανισμούς, βιομηχανίες, κ.ά.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οι Προσωπικοί Υπολογιστές (Ρersonal Computers) προορίζονται για προσωπική χρήση κάθε στιγμή της ημέρας. Τέσσερα από τα πιο γνωστά είδη τέτοιων υπολογιστών είναι:

  1. Επιτραπέζιος υπολογιστής
  2. Φορητός υπολογιστής
  3. Ταμπλέτα
  4. Έξυπνο τηλέφωνο
ubuntu-tablet-pc-smartphone-tv
Σταθερός υπολογιστής, Φορητός Υπολογιστής, Ταμπλέτα, Έξυπνο Τηλέφωνο