Ορισμός Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ 2012

Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης? Εφαρμογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης Δείτε την εγκύκλιο

Leave a Reply