Διεθνές Συνέδριο Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤΗ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), στο πλαίσιο των δράσεών της για ανάδειξη και προώθηση του Ανοιχτού Περιεχομένου και της Ανοιχτής Πρόσβασης υποστηρίζει και συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο «Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ ? Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας» . Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ιδρυτικό μέλος της ΕΕΛ/ΛΑΚ, με έντονη δραστηριοποίηση στην προώθηση της Ανοιχτής Πρόσβασης καθώς αυτό είναι το 3ο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει, στις 16 ? 18 Οκτωβρίου 2013 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Στόχος του φετινού συνεδρίου είναι η ανάδειξη των σημαντικών εξελίξεων που έχουν συντελεστεί στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα και το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων. Το συνέδριο αποτελεί σημείο συνάντησης για ειδικούς σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, για εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στη χάραξη πολιτικών έρευνας, για ερευνητές, για φοιτητές, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το συνέδριο χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες, η πρώτη αφορά την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα (16 Οκτωβρίου) και η δεύτερη είναι το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet (17 ? 18 Οκτωβρίου).

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Leave a Reply