πώς κάνουμε reset το password του admin στο joomla

πάμε στο sch.gr και αφού κάνουμε login με τα στοιχεία του σχολείου (email-survey κλπ) πάμε “πίνακα ελέγχου”, μπαίνουμε στο περιβάλλον διαχείρισης της βάσης (ή phpMyAdmin ή SQL Server) και έπειτα στον πίνακα jos_users. Στη συνέχεια βρίσκουμε το χρήστη admin και αλλάζουμε το password σε MD5 format. Για τη μετατροπή σε MD5 βρείτε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα που να κάνει encoding από απλό ASCII σε MD5 (MD5 Encryption Tool)

Leave a Reply