Συμπληρωματική εγκύκλιος για τα ΣΕΠΕΗΥ

Σας αποστέλουμε συμπληρωματική εγκύκλιο που αφορά τον Υπεύθυνο Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχετ. 1) 106549 /Γ7/14-09-2012 «Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)». 2) 114540/Γ7 /27-09-2012 «Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)». Λόγω της αυξημένης λειτουργιάς των ΣΕΠΕΗΥ στα Λύκεια στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών διευκρινίζουμε ότι: Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ των Λυκείων τα οποία έχουν περισσότερα από δώδεκα (12) τμήματα μαθητών απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες και τις εφημερίες.

Leave a Reply