Συνέδριο ΠΕΚΑΠ – Πρακτικά

Τα πρακτικά από το συνέδριο της ΠΕΚΑΠ που διεξήχθη στο Βόλο 28-29-30 Μαρτίου 2014

http://pekap.tsopokis.gr/synedrio/praktika/2014/eisigiseis.html

Leave a Reply