Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας

τα πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας που πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2014.

Συνέδριο με σύστημα κριτών

ISBN: 978-960-99301-1-6

http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/index.html


Leave a Reply