1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
Λάρισα, 23, 24 & 25 Οκτωβρίου 2015

http://synedrio.eepek.gr/

Leave a Reply