Δράσεις Επιμόρφωσης και Ενημέρωσης από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ

το ΚΕΠΛΗΝΕΤ το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στις σχολικές μονάδες για συναντήσεις συνεργασίας με τους Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που διδάσκουν σε αυτές.

Οι συναντήσεις συνεργασίας θα διαρκούν 10-15 λεπτά και θα αφορούν :

1. Τη γνωριμία του ΚΕΠΛΗΝΕΤ με τους Εκπαιδευτικούς που είναι νέοι στο νομό Χαλκιδικής
2. Την ενημέρωση για τη λειτουργία του ΚΕΠΛΗΝΕΤ και τον τρόπο επικοινωνίας με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ
3. Την ενημέρωση και υποστήριξη για θέματα που αφορούν τη διαχείριση του εργαστηρίου, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Εκπαιδευτικών και υπεύθυνων εργαστηρίων Πληροφορικής.
4. Την ενημέρωση για τη διαχείριση και την υποστήριξη του Σχολικού Δικτυακού Τόπου της Σχολικής Μονάδας
5. Την ενημέρωση για την κατάσταση της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του σχολικού δικτύου
6. Την ενημέρωση για την κατάσταση της ομάδας Τεχνικής Στήριξης του Σχολικού Δικτύου
7. Επιμορφωτική δράση για τη λειτουργία του Τοπικού Δικτύου
8. Ενημερωτική και επιμορφωτική δράση για θέματα ανοικτού λογισμικού και θέματα σχετικά με τη χρήση του στο εργαστήριο

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν πρόσκλησης από τους Εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται και θα γίνουν κατόπιν αιτήματος μέσα από την ακόλουθη φόρμα που δημιουργήθηκε γι αυτό τον σκοπό

Μέσα από τη φόρμα οι συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν την ημέρα και την ώρα της εβδομάδας που είναι διαθέσιμοι/ες, καθώς και τη σχολική μονάδα στην οποία επιθυμούν να γίνει η συνάντηση (Μπορούν να γράψουν όσες εναλλακτικές θέλουν)

Καλούμε τους συναδέλφους Εκπαιδευτικούς που θέλουν και επιθυμούν τις προγραμματιζόμενες συναντήσεις να δηλώσουν στη φόρμα τη διαθεσιμότητά τους

Επίσης στο πεδίο “Παρατηρήσεις” μπορούν να καταγράψουν κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ή κάποιο θέμα που θέλουν να συζητήσουν και δεν περιέχεται στην παραπάνω λίστα και φυσικά σχετίζεται με τις δράσεις του ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Φόρμα : https://goo.gl/forms/FIyDg7Ow0rPCDWE92

Είναι διαθέσιμη και μέσα από το site του ΚΕΠΛΗΝΕΤ

http://dide.chal.sch.gr/keplinet/

Επικοινωνία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ : plinet@dide.chal.sch.gr

Leave a Reply