Παρουσίαση του Περιοδικού στο 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Στα πλαίσια των εργασιών του 10ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής, παρουσιάσαμε το περιοδικό μας «Η Εκπαίδευση αλλιώς…. Υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής»
Την Τρίτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου και στα πλαίσια της 3ης συνεδρίας έγινε η παρουσίαση και προβλήθηκε ένα video με τη χρονική εξέλιξη του  περιοδικού.

Παρουσιάσθηκαν τα τεύχη, η Οργανωτική Επιτροπή, καθώς και η Επιστημονική Επιτροπή που έχει δημιουργηθεί.

Αναφερθήκαμε στη δημιουργία του επιστημονικού τμήματος και στην Επιστημονική Επιτροπή και κάναμε άνοιγμα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα τόσο για τη συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή όσο και για τη συγγραφή Επιστημονικών Άρθρων.

Το video της παρουσίασης βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση :(από το 2:01:00 και μετά)

 

Leave a Reply