5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής – Προκήρυξη και Ημερομηνίες

Ημερομηνίες για Χαλκιδική

1η Φάση: Υποβολή περιλήψεων 22 Φεβρουαρίου 2013
Επιβεβαίωση Επιλογής 26 Φεβρουαρίου 2013
2η Φάση: Υποβολή εργασιών και παρουσιάσεων 1 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα προσυνεδριακών εκδηλώσεων
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013
Προκήρυξη και Πρότυπα Αρχεία Περιλήψεων και Εισηγήσεων στο http://www.math-syn-pli.gr/

Leave a Reply