Διαγωνισμοί & Ολυμπιάδες Προγραμματισμού

Διαγωνισμοί και Ολυμπιάδες

Διαγωνισμοί Hellenico http://hellenico.gr/contest

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής http://www.pdp.gr

Θέματα των Διεθνών και Εθνικών Διαγωνισμών Πληροφορικής http://competitions.pdp.gr

Οργανισμός Διεθνών Ολυμπιάδων Πληροφορικής http://www.ioinformatics.org<br>
Μηνιαίοι διαγωνισμοί της Αμερικάνικης Ολυμπιάδας Πληροφορικής (USACO) http://ace.delos.com/ioigate

Μηνιαίοι διαγωνισμοί της Κροατικής Ολυμπιάδας Πληροφορικής (COCI) http://www.hsin.hr/coci

Διαγωνισμοί Αλγορίθμων TopCoder http://www.topcoder.com/tc

Εκπαίδευση και Προβλήματα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης USACO http://train.usaco.org

Σελίδα εκπαίδευσης της Αυστραλίας http://orac.amt.edu.au/aioc/train

UVa online judge http://icpcres.ecs.baylor.edu/onlinejudge/

Εκπαιδευτικα άρθρα TopCoder http://www.topcoder.com/tc?module=Static&d1=tutorials&d2=alg_index

Leave a Reply