5ο Μαθητικό Προσυνέδριο Χαλκιδικής

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 5ο Μαθητικό Προσυνέδριο Χαλκιδικής με συμμετοχή Σχολείων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικές πληροφορίες και φωτογραφίες σε λίγες μέρες

Leave a Reply