Τηλεκπαιδεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οι τηλεκπαιδεύσεις προς τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20 των μονάδων που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Καστοριάς και Φλώρινας, ξεκινούν στις 19/06/2013 και θα υλοποιούνται μέχρι τις 30/11/2015. Κάθε εκπαιδευτικός πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20) έχει το δικαίωμα παρακολούθησης τηλεκπαιδεύσεων σε όλη την διάρκεια του έργου. Το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης για κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό Πληροφορικής έχει συνολική διάρκεια δέκα (10) ωρών και αφορά κυρίως τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τις ΤΠΕ υποδομές των σχολικών μονάδων.

Η υλοποίηση των παραπάνω τηλεκπαιδεύσεων γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος http://training.sch.gr/. Οι διαθέσιμες διαλέξεις στις οποίες μπορούν να εγγραφούν οι εκπαιδευτικοί, θα εμφανίζονται μετά την σύνδεσή τους στο σύστημα με τα στοιχεία σύνδεσής τους στο ΠΣΔ. Το πρόγραμμα των διαθέσιμων διαλέξεων θα ενημερώνεται τακτικά από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθ? όλη την διάρκεια του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση μπορείτε να βρείτε στον «Οδηγό Υλοποίησης Δράσης» http://training.sch.gr/files/odhgos.pdf.

Επισημαίνουμε ότι οι διαλέξεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton και προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής και αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτές, θα χρειαστεί να ακολουθηθούν οι σχετικές οδηγίες http://training.sch.gr/notes/BBB_manual.pdf.

Leave a Reply