«Ένα επειδή σε κάθε γιατί…»

Η κατάργηση της Κοινωνιολογίας από πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα αποδυναμώνει το αξιακό και μορφωτικό οπλοστάσιο των μαθητών/τριών. Ας δούμε το γιατί…

Τα ζητήματα της Παιδείας είναι καθαρά πολιτικά. Tι είδους πολίτες θέλουμε να διαμορφώσουμε; Παιδεία για ποιους και για πόσους; Με ποιο τρόπο; Σήμερα ο εγγράμματος άνθρωπος χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την κλασσική διατύπωση του Paolo Freire, από την ικανότητά του «να διαβάζει τις λέξεις και τον κόσμο»

Η διαμόρφωση του εγγράμματου ανθρώπου προϋποθέτει την απόκτηση επαρκών γνώσεων απ’ όλες τις επιστήμες για να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να ερμηνεύει τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα χωρίς να χειραγωγείται, την καλλιέργεια όλων των ιδιοτήτων και συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν σήμερα έναν ενεργό  δημοκρατικό πολίτη και την ανάπτυξη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εκείνων των κομβικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για μια δημιουργική ζωή τόσο στις καθημερινές κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες  όσο και στην εργασία.

Οι κοινωνικές επιστήμες διαμορφώνουν εγγράμματους πολίτες:

 • επειδή δεν στοχεύουν απλώς στη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών ούτε καν μόνο στην απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων που θεωρούνται σήμερα απαραίτητες, αλλά στην δημιουργία ενεργών πολιτών με γνώση και κατανόηση του εαυτού και του κόσμου, με ατομική και συλλογική ευθύνη, με κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη, με αξιακό πρόσημο, με δημοκρατικό προσανατολισμό.
 • επειδή δεν στοχεύουν στην απομνημόνευση γνώσεων σχετικά με τη δημοκρατία, τις οικονομικές και κοινωνικές έννοιες, ακόμη και αυτήν την έννοια του ενεργού πολίτη, αλλά στην υιοθέτηση στάσεων που συνάδουν με τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό
 • επειδή διαπερνούν τα αναλυτικά προγράμματα, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, τις αίθουσες και τους τοίχους, τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, τις εκδηλώσεις, τις γιορτές και τις δράσεις, τους συμβολισμούς, την αυλή, τη διάταξη των θρανίων, την έδρα, τις εικόνες στους τοίχους, την τσάντα των μαθητών και των καθηγητών…
 • επειδή επανατοποθετούν το ίδιο το σχολείο στο επίκεντρο της κριτικής, γιατί δημιουργούν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για αλλαγή και επαναπροσανατολισμό του περιεχομένου της μάθησης, γιατί συνδέουν το σχολείο με την κοινωνία, γιατί ενσωματώνουν στη διδασκαλία τον κοινωνικό προβληματισμό, γιατί τελικά κατακτούν τη γνώση μέσα από την κριτική θεώρηση

Οι Κοινωνικές επιστήμες θα προετοιμάσουν τον σημερινό μαθητή για το νέο, άγνωστο περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει με εκείνες τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει τον κόσμο, τον εαυτό του και τους άλλους, να διαχειρισθεί το μέλλον του και να συμμετέχει στην συλλογική προσπάθεια  για μια κοινωνία ελεύθερη, δίκαιη, καλύτερη…

Η κοινωνιολογία ειδικά θα προετοιμάσει τον σημερινό μαθητή/τρια  για τον ρόλο του ενεργού πολίτη, θα τον εξοικειώσει με τον τρόπο προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων, θα τον βοηθήσει ν αποκτήσει εκείνες τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορέσει να κατανοήσει το κοινωνικό γίγνεσθαι, να διαχειρισθεί αποτελεσματικά το κοινωνικό περιβάλλον, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες και τελικά να σχεδιάσει με επιτυχία το μέλλον του

Η Κοινωνιολογία  θα μιλήσει

 • για τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και τις αιτίες τους,
 • για τον ιστορικό & κοινωνικό προσδιορισμό των κοιν. φαινομένων,
 • για το σεβασμό των δικαιωμάτων,
 • για το σεβασμό της διαφοράς,
 • για τα στερεότυπα, τον ρατσισμό και την προκατάληψη,
 • για τη βία και τον εκφοβισμό,
 • για την ατομική και συλλογική ευθύνη,
 • για την κοινωνική ευαισθησία και την κοινωνική αλληλεγγύη,
 • για την κοινωνική συνοχή,
 • για την ήττα… που βιώνουμε ως κοινωνία,
 • για τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε,
 • για την αξία της προόδου του καθένα ξεχωριστά και όλων μαζί.

Οι Κοινωνικές Επιστήμες με επιστημονικά έγκυρο, παιδαγωγικά ισχυρό και πολιτικά νηφάλιο λόγο μπορούν να δημιουργήσουν εκείνη την υπεραξία που διαμορφώνει πολίτες μορφωμένους, υποστηρικτές των κοινωνικών αξιών και δυναμικούς διεκδικητές της ζωής και του μέλλοντός τους.

 Γι αυτό λοιπόν…, επειδή η Κοινωνιολογία ενοχλεί!

 

Ν. Μιμιλίδου

Συντονίστρια κλ. ΠΕ78

Υποστηρικτικό υλικό για την ΕξΑΕκπαίδευση

Εξ Α Εκπαίδευση (ppt)         E-learning

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕξΑΕ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕξΑΕ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

πρόγραμμα θεματικών τηλεδιασκέψεων (e-classe-me, edmodo/googleclassroom, google docs/forms, webex-zoom, )

Παρασκευή 10/4/20 και ώρες:

1) ΠΕ78-1η ΟΜΑΔΑ Apr 10, 2020 11:00 AM

https://zoom.us/j/578690265?pwd=NzgraGJOR1dHZFhUL0o1UVZmUmw3UT09

 

2) ΠΕ78- 2η ΟΜΑΔΑ Apr 10, 2020 01:00 PM

https://zoom.us/j/932358893?pwd=aG1mZUZIYStQZ204RkpMVXBrdC9RUT09

 

3)ΠΕ78/3η ΟΜΑΔΑ Apr 10, 2020 05:00 PM

https://zoom.us/j/712229714?pwd=NFRmSURDdEJINElzVVRGdkFURnlMZz09

 

4) ΠΕ78/4η ΟΜΑΔΑ Apr 10, 2020 07:00 PM

https://zoom.us/j/7813589301?pwd=SVdnR2sxUm9jVnhyeVMrR1g2VUc4Zz09

 

 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό αυτών των τηλεδιασκέψεων και εξ αιτίας των πολλών περιοχών αρμοδιότητας, σας παρακαλώ να δηλώστε τη συμμετοχή σας -όσοι /ες επιθυμείτε- στον σύνδεσμο αυτό:

https://forms.gle/m855NZt2zjU6v4xw5

Πρόγραμμα τηλε-διασκέψεων με εκπαιδευτικούς ΠΕ78

Παρασκευή 27/3/20, ώρα 17.00 για τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (και όσων ΠΕ80 διδάσκουν με β ανάθεση τα σχετικά μαθήματα) της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας και συγκεκριμένα των ΔΔΕ Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς. (σύνδεσμος συμμετοχής- https://us04web.zoom.us/j/600105568

Παρασκευή 27/3/20, ώρα 19.00 για τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (και όσων ΠΕ80 διδάσκουν με β ανάθεση τα σχετικά μαθήματα) της ΔΔΕ Δυτ. Θες/νίκης- ομάδα Α΄ (λόγω του μεγάλου αριθμού, οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ78 της ΔΔΕ Δυτ. Θεσνίκης θα συμμετέχουν με 2 ομάδες-λεπτομέρειες θα σταλούν στα προσωπικά emails. (σύνδεσμος συμμετοχής – https://us04web.zoom.us/j/753473662

Δευτέρα 30/3/20, ώρα 17.00 για τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (και όσων ΠΕ80 διδάσκουν με β ανάθεση τα σχετικά μαθήματα) των ΔΔΕ Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας(σύνδεσμος συμμετοχής – https://us04web.zoom.us/j/959392824

Δευτέρα 30/3/20, ώρα 19.00 για τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (και όσων ΠΕ80 διδάσκουν με β ανάθεση τα σχετικά μαθήματα) της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ομάδα Β΄)-σύνδεσμος συμμετοχής https://us04web.zoom.us/j/488155129

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Κοινωνιολογία Γ’ ΓΕΛ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_1-5_Ν.Μ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ_ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ_6-10_Ν.Μ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ_ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ_1-10

Εργαστήριο Κοινωνιολογίας (4ο)-Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, 15.00-17.00, ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

 

9ο κεφ. ΝΜ

Κεφ.1Οο Ν.Μ.

Εργαστήριο Κοινωνιολογίας, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 15.00-17.00, ΔΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης

6ο κεφ.-ΝΜ-‘Εργασία, ανεργία, κοινωνικές ανισότητες’

7ο κεφ.ΝΜ-«Μορφές & κοινωνικές βάσεις της εξουσίας»

Πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων Δεκεμβρίου 2019/Ιανουαρίου 2020

 

Πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων

με εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (καθώς επίσης και όσες/ους διδάσκουν το μάθημα της Κοινωνιολογίας  με β΄ ανάθεση) της Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας

Δεκέμβριος 2019

Δευτέρα 09-12-2019, ώρα 12.00-14.00, 1ο ΓΕΛ Κοζάνης για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (& όσους/ες διδάσκουν Κοινωνιολογία Γ΄ΓΕΛ) της ΔΔΕ Κοζάνης & της ΔΔΕ Γρεβενών

 • Τρίτη 10-12-2019, ώρα 12.00-14.00, 1ο Γυμν. Βέροιας για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (& όσους/ες διδάσκουν Κοινωνιολογία Γ΄ΓΕΛ) της ΔΔΕ Ημαθίας
 • Τετάρτη 11-12-2019, ώρα 15.00-17.00, 3ο εργαστήριο Κοινωνιολογίας, αίθ. εκδηλώσεων ΔΔΕ Δυτ. Θες/νίκης, για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ 78 (& όσους/ες διδάσκουν Κοινωνιολογία Γ΄ΓΕΛ) της ΔΔΕ Δυτ. Θες/νίκης
 • Δευτέρα 16-12-2019, ώρα 12.00-14.00, 1ο ΓΕΛ Καστοριάς για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (& όσους/ες διδάσκουν Κοινωνιολογία Γ΄ΓΕΛ) της ΔΔΕ Καστοριάς
 • Τρίτη 17-12-2019, ώρα 12.00-14.00, 2ο ΓΕΛ Φλώρινας για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (& όσους/ες διδάσκουν Κοινωνιολογία Γ΄ΓΕΛ) της ΔΔΕ Φλώρινας
 • Πέμπτη 19-12-2019, ώρα 12.00-14.00, αίθ. εκδηλώσεων ΔΔΕ Δυτ. Θες/νίκης, για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (& όσους/ες διδάσκουν ΚΠΑ Γ΄Γυμν, ΠΠ Α΄ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, ΒΑΚΕ Β΄ΓΕΛ, Σύγχρονο Κόσμο Β΄ΓΕΛ) της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

…………………………………………………………………………………………………………………………

 • Δευτέρα 13-01-2020, ώρα 12.00-14.00, 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (& όσους/ες διδάσκουν Κοινωνιολογία Γ΄ΓΕΛ) της ΔΔΕ Πέλλας
 • Τετάρτη 15-01-2020, ώρα 12.00-14.00, 5ο ΓΕΛ Κατερίνης για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ78 (& όσους/ες διδάσκουν Κοινωνιολογία Γ΄ΓΕΛ) της ΔΔΕ Πιερίας

 

Νανά Μιμιλίδου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών) στο 2ο & 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας & στο ΠΕΚΕΣ Δυτ. Μακεδονίας