Μήνυμα λάθους στο Outlook

Αν κατά τη λήψη και αποστολή μηνυμάτων στο Outlook παίρνετε το παρακάτω μήνυμα λάθους :

“Η λειτουργία απέτυχε. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση ενός αντικειμένου”

τότε κάντε τα παρακάτω βήματα

————————————

Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, δημιουργήστε ένα νέο προφίλ. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία (Mail).

Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας (Mail Setup), κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση των προφίλ (Show Profiles).

Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου προφίλ κάθε φορά που ξεκινάτε το Outlook, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Να ζητείται ο καθορισμός του προφίλ που θα χρησιμοποιηθεί (Prompt for a profile to be used) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add).

Στο παράθυρο διαλόγου Νέο προφίλ (New Profile), στο πλαίσιο Όνομα προφίλ (Profile Name), πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το νέο προφίλ και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Στο παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts), επιλέξτε το στοιχείο Προσθήκη νέου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Add a new E-mail Account) από τις επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

Κάντε κλικ στον τύπο διακομιστή με τον οποίο λειτουργεί ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε και, έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στις καρτέλες οι οποίες εμφανίζονται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις (More Settings).

Όταν συμπληρώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Leave a Reply