Λήψη mail από Gmail account σε ThunderBird

Πώς μπορούμε να πάρουμε από ThunderBird τα mail μας από το Gmail Account μας Gmail_and_IMAP Gmail_and_POP3

Leave a Reply