τελικό πρόγραμμα του Κεντρικού Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής

Ανακοινώθηκαν οι εργασίες και το τελικό πρόγραμμα του Κεντρικού Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής

Ενημερωθείτε στο σύνδεσμο :

http://www.math-syn-pli.gr/

Leave a Reply