Προτάσεις Επιμορφωτικών Ημερίδων & Σεμιναρίων

(προς όλους τους εκπαιδευτικούς)

Το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) προγραμματίζει επιμορφωτικά σεμινάρια για τη νέα σχολική χρονιά.

Ζητούμε τη βοήθειά σας ώστε ο προγραμματισμός να γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.

Συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση :

με τα ενδιαφέροντά σας και τις ανάγκες σας

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?page_id=764

Leave a Reply