Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2023

Ημερολόγιο συμβάντων

ΙΕ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος. 15-11-2009.
Έδρα Κίεβο.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γαλικίας Ανδρέας. 07-04-1990.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.
 2. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Ρωμανός. 22-05-1990.
  Έδρα Βίννιτσα.
 3. Ο Νικολαγέβου και Μπογκογιαβλένσκη Βλαδίμηρος. 13-03-1993.
  Έδρα Νικολάγεφ.
 4. Ο Μπογορόδου Αδριανός. 06-02-1994.
 5. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βίννιτσα.
 6. Ο Λβώβου Μακάριος. 03-11-1996.
  Έδρα Λβωβ.
 7. Ο Ιβανοφρανκόβου και Γαλικίας Ιωάσαφ. 06-04-1997.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.
 8. Ο Λβώβου και Σοκάλ Δημήτριος. 16-07-2000.
  Έδρα Λβωβ.
 9. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Κλήμης. 23-07-2000.
  Έδρα Συμφερόπολη.
 10. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Μιχαήλ. 22-10-2000.
  Έδρα Λούτσκ.
 11. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Σέργιος. 14-12-2002.
  Έδρα Μαριούπολη.
 12. Ο Τσερκάσσι και Τσιγκιρίν Ιωάννης. 30-03-2003.
  Έδρα Τσερκάσσι.
 13. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Νέστωρ. 05-03-2006. (Προαγωγή 02-02-2023).
  Έδρα Τερνοπόλ.
 14. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεόδωρος. 12-11-2006. (Προαγωγή 02-02-2023).
  Έδρα Πολταβα.
 15. Ο Περεγιασλάβας και Βίσνεβε Αλέξανδρος. 19-12-2007.
  Έδρα Κίεβο.
 16. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ιλαρίων. 14-05-2008. (Προαγωγή 02-02-2023).
  Έδρα Ροβνό.
 17. Ο Μπελοτσερκώβου Ευστράτιος. 25-05-2008. (Εκλογή 02-02-2023, από Τσερνιγόβου. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπελοτσρκώβου ιδρύθηκε στις 02-02-2023 με απόσπαση από την Ι.Ε. Κιέβου.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Δρογόμπιτς και Σαμπόρ Ιάκωβος. 08-11-1998.
  Έδρα Δρογόμπιτς.
 2. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Μεθόδιος. 06-06-2004.
  Έδρα Σουμύ.
 3. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Λαυρέντιος. 13-12-2004. (Προαγωγή 02-02-2023).
  Έδρα Λουγκάνσκ.
 4. Ο Τσερνοβικίου και Κιτσμάν Ονούφριος. 31-10-2005.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.
 5. Ο Βιννίτσης και Τουλτσίν Μιχαήλ. 01-01-2006.
  Έδρα Βιννίτσα.
 6. Ο Βλαδίμης και Νέου Βολίνσκ Ματθαίος. 17-12-2006. (Προαγωγή 02-02-2023).
  Έδρα Βολοντιμίρ.
  Σημείωση: Στις 02-02-2023 η Ι.Ε. Βλαδίμης Βολυνίας και Τουρίησκ μετωνομάστηκε σε "Βλαδίμης και Νέου Βολίνσκ".
 7. Ο Κροπιβνίτσκη και Γκολοβανίβσκ Μάρκος. 01-02-2009. (Προαγωγή 02-02-2023).
  Έδρα Κροπιβνίτσκη (Κυροβογκράδ).
 8. Ο Ζιτόμιρ και Πολεσίας Βλαδίμηρος. 21-06-2009.
  Έδρα Ζιτόμιρ.
 9. Ο Χαρκόβου και Ιζγιομσκόβου Αθανάσιος. 15-11-2009.
  Έδρα Πολτάβα.
 10. Ο Τσερνοβικίου και Χοτίνσκ Γερμανός. 16-11-2009.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.
 11. Ο Δνίπρο και Σιτσεσλάβ Συμεών. 21-11-2009.
  Έδρα Δνίπρο.
  Σημείωση: Στις 02-02-2023 η Ι.Ε. Δνίπρο και Κριβόι Ρόγ μετωνομάστηκε σε "Δνίπρο και Σιτσεσλάβ".
 12. Ο Τερνοπόλεως και Μπούτσας Τύχων. 22-11-2009.
  Έδρα Τερνοπόλ.
 13. Ο Οδησσού και Μπάλτας Αθανάσιος. 21-08-2011. (Προαγωγή 02-02-2023).
  Έδρα Οδησσός.
 14. Ο Χαρκόβου και Σλομποζάνσκη Μητροφάνης. 25-08-2013. (Προαγωγή 02-02-2023).
  Έδρα Χάρκοβο.
  Σημείωση: Στις 02-02-2023 η Ι.Ε. Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου μετωνομάστηκε σε "Χαρκόβου και Σλομποζάνσκη".

Επίσκοποι

 1. Ο Ούζγκοροδ και Χούστ Κύριλλος. 03-08-2003.
  Έδρα Ούζγκοροδ.
 2. Ο Τερνοπόλεως και Τερέμποβλιας Παύλος. 29-03-2009.
  Έδρα Κομπιλοβολόκι Τερνοπόλεως.
 3. Ο Κολόμιας και Κόσιβ Ιουλιανός. 19-02-2012.
  Έδρα Κολόμια.
 4. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Φώτιος. 17-12-2014.
  Έδρα Ζαπορόζιε.
 5. Ο Ούζγκοροδ και Υποκαρπαθίας Βαρσανούφιος. 25-01-2015.
  Έδρα Ούζγκοροδ.
 6. Ο Μουκατσέβου και Καρπαθίων Βίκτωρ. 14-08-2015.
  Έδρα Ούζγκοροδ.
 7. Ο Χερσώνος και Κάχοβκας Βόρις. 23-08-2015.
  Έδρα Χερσώνα.
 8. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παΐσιος. 29-01-2017.
  Έδρα Ζιτόμιρ.
 9. Ο Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ Σάββας. 14-05-2017.
  Έδρα Σλαβιάνσκ.
 10. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Παύλος. 28-01-2018.
  Έδρα Χμιέλνιτς.
 11. Ο Ροβνό και Σαρνύ Γαβριήλ. 02-09-2018.
  Έδρα Ροβνό.
 12. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Νικόδημος. 04-12-2019.
  Έδρα Χερσώνα.
 13. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 02-06-2022. (Εκλογή 02-02-2023, από Μπορισπόλεως).
  Έδρα Τσερνιγώβ.
 14. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιβανοφρανκόβου Ιωάσαφ.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

Βικάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Γιαγκότιν Αλέξανδρος. 16-01-1994. (Εκλογή 07-11-2023, από Μπογουσλάβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 2. Ο Μακαρώβου Ιζγιασλάβος. 11-09-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 3. Ο Βισγορόδου Αγαπητός. 08-08-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σλαβιάνσκ Παγκράτιος. 06-04-2003.
  Βικάριος της Ι.Ε. Δονέτσκ.
 2. Ο Μπελογορόδου Ιωάννης. 29-10-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 3. Ο Φαστώβου Βλαδίμηρος. 16-11-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 4. Ο Κολόμιας Παύλος. 15-02-2018.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γαλικίας.
 5. Ο Ολβίας Επιφάνιος. 26-05-2019.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 6. Ο Μπογκοροτσάνη Θεόγνωστος. 13-02-2022.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβανοφρανκόβου και Γαλικίας.
 7. Ο Βασιλικώβου Εφραίμ. 26-02-2023.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
 8. Ο Μπογουσλάβου Αρσένιος. 08-11-2023.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντουνάηβτσι Μάρκος. 17-12-2009.
 2. Ο Μπογιάρκας Γερόντιος. 14-09-2014.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Κιέβου Φιλάρετος. 04-02-1962.
 2. Ο π. Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Δανιήλ. 28-04-1990. (Παραίτηση 07-11-2023).
 3. Ο π. Χερσώνος και Ταυρικής Δαμιανός. 19-10-1997.
 4. Ο π. Σεπετόφκας Αδριανός. 16-02-2011.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Η Ιερά Σύνοδος αποτελείται από 2 μόνιμα μέλη (τους Μητροπολίτες Λβώβου Μακάριο και Βιννίτσης Συμεών) και 9 με ετήσια θητεία. Από την 1 Ιανουαρίου 2023 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023 την Ιερά Σύνοδο αποτελούν οι εξής Αρχιερείς:

 1. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών.

 2. Ο Λβώβου Μακάριος.

 3. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Ρωμανός.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Κλήμης.

 5. Ο Περεγιασλάβας και Βίσνεβε Αλέξανδρος.

 6. Ο Κροπιβνίτσκη και Γκολοβανίβσκ Μάρκος.

 7. Ο Τερνοπόλεως και Τερέμποβλιας Παύλος.

 8. Ο Κολόμιας και Κόσιβ Ιουλιανός.

 9. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Φώτιος.

 10. Ο Ούζγκοροδ και Υποκαρπαθίας Βαρσανούφιος.

 11. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παΐσιος.

Από την 1 Μαρτίου 2023 μέχρι 31 Αυγούστου 2023 την Ιερά Σύνοδο αποτελούν οι εξής Αρχιερείς:

 1. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών.

 2. Ο Λβώβου Μακάριος.

 3. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Ρωμανός.

 4. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Σέργιος.

 5. Ο Περεγιασλάβας και Βίσνεβε Αλέξανδρος.

 6. Ο Τσερνοβικίου και Κιτσμάν Ονούφριος.

 7. Ο Τερνοπόλεως και Τερέμποβλιας Παύλος.

 8. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Φώτιος.

 9. Ο Ούζγκοροδ και Υποκαρπαθίας Βαρσανούφιος.

 10. Ο Μουκατσέβου και Καρπαθίων Βίκτωρ.

 11. Ο Ροβνό και Σαρνύ Γαβριήλ.

Από την 1 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 την Ιερά Σύνοδο αποτελούν οι εξής Αρχιερείς:

 1. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών.

 2. Ο Λβώβου Μακάριος.

 3. Ο Λβώβου και Σοκάλ Δημήτριος.

 4. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Σέργιος.

 5. Ο Τσερνοβικίου και Κιτσμάν Ονούφριος.

 6. Ο Ούζγκοροδ και Χούστ Κύριλλος.

 7. Ο Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ Σάββας.

 8. Ο Μουκατσέβου και Καρπαθίων Βίκτωρ.

 9. Ο Ροβνό και Σαρνύ Γαβριήλ.

 10. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Νικόδημος.

 11. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος.

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2023.